РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СМОЛЯН

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Въпроси и отговори относно ограниченията на тютюнопушене...

Телефон за сигнали-тютюнопушене
0301/58930, 0884495748

консултации 0888879992


 

Служебен вход
 

РЗИ-Смолян осъществява държавната здравна политика на територията на областта.

 

Информация за пътуващите до и гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика

Актуална информация за регионите с местно разпространение на вируса Зика е налична в сайта на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията: EC DC website. Пътуващите до засегнатите региони и гражданите на ЕС, които пребивават в тях, трябва:

Да знаят за местното разпространение на Зика вирусната инфекция и факта, че вирусът Зика обикновено се разпространява чрез вектори комари, но може да се разпространи и чрез полов контакт;

Да използват предпазни мерки за защита от ухапване от комари в затворени помещения и на открито, особено от изгрев до залез слънце, когато ухапванията от комари са най-многобройни. Тези мерки включват:

- Използване на препарати против комари съгласно инструкциите, посочени на етикета на продукта.
- Носене на ризи с дълъг ръкав и дълги панталони, особено в часовете, когато видът комари, които са носители на Зика вируса (Aedes), са най-активни,
- Спане или почивка в изолирани или климатизирани помещения; в противен случай да използват мрежи против комари дори и през деня.

 1. Бременните жени или такива, които планират забременяване и предвиждат пътуване до засегнати региони, трябва да обмислят отлагане на пътуването, ако не е крайно необходимо.
 2. Бременните жени или такива, които планират забременяване и предвиждат пътуване до региони със спорадични случаи, трябва да се консултират със своя лекар и да преценят риска от пътуване и да го отложат, освен ако не е крайно необходимо.
 3. Бременните жени, пребиваващи в засегнати региони (спорадични или широко разпространени) трябва да се посъветват със своя лекар и да спазват стриктно мерките за предпазване от ухапване от комари.
 4. Пътуващите с нарушения в имунната система или с тежки хронични заболявания
  трябва да се консултират със своя лекар преди пътуване до засегнати региони и да получат препоръки за употребата на ефективни превантивни мерки.
 5. Пътуващите до засегнатите от Зика вирус региони и пребиваващите там граждани на ЕС трябва да бъдат информирани, че използването на презервативи намалява риска от предаване на Зика вируса по полов път чрез спермата.

Информация за пътуващите, връщащи се от региони с местно предаване на вируса Зика

 1. При появата на симптоми, сходни с тези при инфекция със Зика вирус, в рамките на три седмици след завръщането си от засегнатата зона, се препоръчва на пътуващите да потърсят своя лекар и да го информират за скорошното си пътуване.
 2. Бременните жени, пътували в региони, в които се предава вирусът Зика, трябва да съобщят за пътуването си по време на пренаталните прегледи преди раждането, за да бъде направена оценка на състоянието им и да бъдат наблюдавани по подходящ начин.
 3. За предпазване на плода мъжете, завръщащи се от региони с местно предаване на вируса Зика, трябва да използват презерватив с бременни жени до края на бременността.
 4. Пътуващите с нарушения в имунната система или с тежки хронични заболявания, при които се появят симптоми, сравними със Зика вирусна инфекция в рамките на две седмици от завръщането, трябва да се консултират със своя лекар и да съобщят за скорошното си пътуване.

Въпреки че основното предаване на Зика вируса е чрез комари от вида Аедес, предаване на вируса по полов път също е възможно и е по-разпространено, отколкото се допускаше преди. Тъй като настоящите данни са недостатъчни, при поява на нова информация СЗО периодично допълва препоръките си.
Последните допълнени препоръки на СЗО относно пътуващите, завръщащи се от региони с местно предаване на вируса Зика са:

 1. Двойки или жени, завръщащи се от региони с местно предаване на Зика вирус и планиращи забременяване строго им се препоръчва да отложат с поне 8 седмици опитите за забременяване с цел гарантиране, че възможна Зика вирусна инфекция е преминала; този период трябва да се удължи на 6 месеца ако партньорът е бил със симптоми на Зика вирусна инфекция,
 2. Мъже и жени, завръщащи се от региони с местно предаване на Зика вирус, трябва да практикуват безопасен секс (да използват презервативи) или полово въздържание поне 8 седмици след завръщането. Ако преди или по време на този период се появят симптоми на Зика вирусна инфекция (обрив, температура, артралгия, миалгия или конюнктивит), за мъжете този период се удължава на 6 месеца.

 


На вниманието на икономическите оператори във връзка с въведената в ЗЗВХВС забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества, посочени в Приложение І на Регламент (ЕС)№98/2013

1.Указания

2. Брошури със съвети и насоки:

Листовка 1; Листовка 2
---------------------------------


Още не е късно да се имунизираме срещу грип
повече по темата тук


-------------------------------------- МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ НА УЧЕНИЦИ

За повече информация тук
---------------------------------

Фирма Clorox доброволно оттегля от пазара Liquid Plumr® Pro-Strength Urgent Clear®, препарат за отпушване на канали, произведен на или преди 21 март 2016 г.

За повече информация тук

---------------------------------

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ АПТЕКИ И ДРОГЕРИИ!

За повече информация тук

--------------------------------------

Класификация на риска от малария и вид на превантивните мерки