РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СМОЛЯН

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Въпроси и отговори относно ограниченията на тютюнопушене...

Телефон за сигнали-тютюнопушене
0301/58930, 0884495748

консултации 0888879992


 

Служебен вход
 

РЗИ-Смолян осъществява държавната здравна политика на територията на областта.

*** 

Водата в гр. Златоград и с. Старцево е годна
за питейно – битови цели

Във връзка с постъпили сигнали за замърсяване на водите на река „Върбица“ от хвостохранилището и влошаване качествата на  водата, предназначена  за питейно – битови цели на гр. Златоград и с. Старцево Ви информираме:
На 08.02.2017 г. е преустановено подаването на вода от шахтовите кладенци, разположени в коритото на река „Върбица“. Взети са проби води за анализ от цитираните шахтови кладенци и водоснабдителната мрежа на града.
В момента водоподаване се извършва само от шахтов кладенец от река „Неделинска“ и няма основания за съмняване в качеството на питейната вода на  гр. Златоград и с. Старцево.
При промяна на ситуацията населението ще бъде уведомено своевременно.

***

Активисти на Български младежки
Червен кръст – Смолян посетиха Регионална здравна инспекция

 
На отчетно – изборното събрание на БМЧК – Смолян, членът на областния съвет – д-р Мими Кубатева сподели пред младите активисти тревогата си за липсата на интерес към ваксината срещу единственото предотвратимо онкологично заболяване – рака на маточната шийка. Провокирани от думите й  младите червенокръстци по своя инициатива се срещнаха с областния координатор по Националната програма за профилактика на рака на маточната шийка – Илка Вишневска и директора на дирекция „Надзор на заразните болести“ – д-р Сийка Чернева в РЗИ - Смолян, за да се информират за смъртоносната болест и как да се предпазим от нея. Наученото ще предадат на свои съученици от ППМГ „Васил Левски“, ПГПЧЕ „Иван Вазов“, ПГИ „Карл Маркс“ по повод отбелязване Международният ден за борба с рака – 4 февруари.

 


На вниманието на икономическите оператори във връзка с въведената в ЗЗВХВС забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества, посочени в Приложение І на Регламент (ЕС)№98/2013

1.Указания

2. Брошури със съвети и насоки:

Листовка 1; Листовка 2
---------------------------------

ЯНУАРИ - МЕСЕЦ НА РАДОНА
Проблемът Радон – физични и здравни аспекти
повече по темата тук

-------------------------------------- МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ НА УЧЕНИЦИ

За повече информация тук
---------------------------------

Фирма Clorox доброволно оттегля от пазара Liquid Plumr® Pro-Strength Urgent Clear®, препарат за отпушване на канали, произведен на или преди 21 март 2016 г.

За повече информация тук

---------------------------------

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ АПТЕКИ И ДРОГЕРИИ!

За повече информация тук

--------------------------------------

Класификация на риска от малария и вид на превантивните мерки