Gerb

  Новини
17.07.2017

1.Населени места с въведено режимно водоподаване – няма. 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.07.-15.07.2017 г. – 22 броя.

3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени

още...

10.07.2017

Информираме Ви, че Министерство на здравеопазването обяви втора процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проект BG05M9O3001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

В обявената процедура за подбор се кандидатства ...

още...

14.07.2017
От 17 до 28 юли РЗИ – Смолян с подкрепата на Българска лига по хипертония, ще проведе кампания за намаляване на здравния риск, провокиран от летните жеги. Всеки ден от 9,00 часа до 12,30 часа в „Шатра на здравето” пред сградата на инспекцията жителите и гостите на града ще могат да получат полезна информация относно поведението си в дома и извън него в горещите дни. Освен полезна информация, всеки ще може да провери своето кръвно налягане и да оцени личния си риск от артериална хипертония.

още...

29.06.2017

    Това научиха служителите на РЗИ – Смолян по време на провелото се в здравната инспекция двудневно обучение (на 27 и 28 юни 2017 г.) с лектор изпълнителният директор на асоциацията на специалистите по комуникации в общините Михаела Малеева. Използвайки различни похвати, тя обоснова необходимостта от ефективно общуване между хора и институции като ключ към успеха през 21 век. ...

още...