Gerb

  Новини
02.11.2018

1.Населени места с въведено режимно водоподаване – няма. 2.Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 16.10.18 г. – 31.10.2018 г. – 14 броя. 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 12 броя. ...

още...

18.10.2018

От 29 октомври до 2 ноември Регионална здравна инспекция – Смолян ще проведе информационна кампания за превенция на остеопорозата. Специалисти от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” ще запознават гражданите с кратка характеристика на заболяването, кое увеличава риска от фрактури, кои са симптомите на остеопорозата, какви са последващите изследвания и действия на болния. ...

още...

29.10.2018

На 8 и 9 ноември 2018 година РЗИ – Смолян организира за пореден път профилактични прегледи на млечна жлеза. Ехографското изследване ще се извърши в сградата на здравната инспекция от д-р Емилия Минчева и д-р Гинка Проданова от ДКЦ при УМБАЛ „ Александровска” – София. Цената на изследването е 10 лв. и ще се провежда след предварително записване на телефон: 0301/ 5-89-30.

още...

17.10.2018

На 19 октомври 2018 година в киносалона на Планетариум – Смолян ще се проведе обучение на медицинските специалисти, обслужващи учебните звена в нашата област по темата: ”Проблеми на употребата на алкохол в детско-юношеска възраст. ...

още...