Gerb

  Новини
10.12.2018
  1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
  2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 17.12.18 г. – 31.12.2018 г. – 1 брой.
  3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 1 брой.


още...

10.12.2018

В периода 23 ноември – 1 декември 2018 г. РЗИ – Смолян проведе кампания под надслов: „Узнай своя статус". Освен разпространение на здравно-информационни материали относно  начините за превенция, ползите от ранното откриване и своевременното насочване за лечение на инфектираните лица,  гражданите имаха възможност да се изследват безплатно и анонимно за ХИВ/СПИН, хепатит тип В, хепатит тип С и  сифилис. Резултатите


още...

10.12.2018

За  поредна година РЗИ – Смолян организира  скринингови ехографски изследвания за рак на млечна жлеза и за остеопороза. Инициативите се проведоха в рамките на световни дни на здравето и имаха за цел привличане вниманието на обществеността върху последиците от тези две сериозни заболявания и ползите от тяхната профилактика и превенция.

От ехографското изследване за рак на млечна жлеза се възползваха 198 жени на възраст от 18 до 83 години. Дадени са препоръки за динамично проследяване с ултразвук веднъж годишно на жените с малки кисти ( под 15 мм.)  и два пъти годишно при кисти над тези размери. Съветът към дамите с фиброаденоми е да се проследяват два пъти годишно с цел преценка размера

още...

06.12.2018

Около това становище се обединиха участниците в Областния съвет по здравеопазване, проведен на 04.12.2018 г. в РЗИ – Смолян, на който ст. експертът Деница Иванова представи резултатите от направено от здравната инспекция проучване сред всички деветокласници в областта, за употребата на психоактивни вещества/ ПАВ /, с основен акцент - енергийни напитки, цигари, алкохол и наркотици. Анализ на резултатите по общини са предоставени на  общинските ръководства в региона за информация и


още...