Gerb

ПРОМОЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


КАТЕГОРИИ

1.Тютюнопушене:

2.Наркомании

3.Заразни   и паразитни заболявания

4. Спин

5. Сексуално и репродуктивно здраве

6. Детско здраве

7. Превенция на самоубийствата

8. Наука

9. Училище за родители

10. Здравно-образователни материали по Националната програма за превенция на хронични незаразни болести за 2018 г.