Gerb

АНТИКОРУПЦИЯ - Канали за подаване на сигнал

 

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:

 • Чрез он-лайн формата към директора на РЗИ-Смолян.
 • Електронна поща: anticorruption@rzi-smolyan.com.
 • Телефон: 0301 632 93 от от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 ч..
 • Деловодство на РЗИ-Смолян от от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 ч. на адрес гр.Смолян, бул."България" №26.
 • Чрез пощенски оператор на хартиен носител, на адрес гр.Смолян, бул."България" №26.
 • Кутия за подаване на сигнали, поставена на адреса на РЗИ-Смолян и Министерство на здравеопазването на площад „Света Неделя” № 5.
 • Чрез тази форма можете да изпратите Вашия сигнал за корупция към Министерство на здравеопазването. Той ще бъде разгледан от Министъра, Главния секретар и Инспектората към МЗ.
 • Чрез формата за сигнал на интернет страницата на Национален съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет на Република България.
 • Образец на сигнал утвърден от Председателя на Комисията за противодействие на  корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл. 48, ал. 3 от Закона за  противодействие на  корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


Необходима информация при подаване на сигнал:

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

 • ЕГН или ЛНЧ
 • Три имена
 • Вашия адрес за кореспонденция
 • Телефон за контакт
 • Данни за институциите, които вече сте информирали
 • Адрес на електронната Ви поща

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.

ВАЖНО: За да бъдат коректно заведени и разгледани всички граждански сигнали, трябва да бъдат написани на кирилица. Сигнали с грубо и нецензурно съдържание няма да бъдат разглеждани.