Gerb

Регионална здравна инспекция - гр.Смолян

Адрес: Смолян 4700, бул. "България" № 26

тел.: /факс: +359 301 632 93
 

ДИРЕКТОР

д-р Мими Владиславова Кубатева
тел.: 0301 63293; e-mail: rzi@rzi-smolyan.com

 
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” /АПФСО/

Директор: инж. Величка Димитрова
GSM: 0888329815; тел.: 0301 63293, e-mail: apfso@rzi-smolyan.com

Главен счетоводител: Мария Мусорлиева
GSM: 0885407285; тел.: 0301 63296, e-mail: schet@rzi-smolyan.com

Административно обслужване
Старши експерт:: Албена Стефанова 
Главен специалист: Велина Мандова
GSM: 0884495764; тел.: 0301 58903


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция “Медицински дейности”
Директор
: д-р Бойка  Димитрова
GSM: 0878970245; тел.: 0301 63108, e-mail:md@rzi-smolyan.com

Дирекция “Надзор на заразните болести”
Директор: д-р Сийка Чернева
GSM: 0887918236; тел.: 0301 58940, e-mail:nzb@rzi-smolyan.com

Дирекция “Обществено здраве
Директор
: д-р Стефан Герджиков
GSM: 0888879992; тел.: 0301 63293
e-mail: ozgerdjikov@rzi-smolyan.com 

Началник на отдел “Държавен здравен контрол
Галина Паунова
GSM 0884495753; e-mail: dzk@rzi-smolyan.com
"Лабораторни изследвания":
Илияна Казалиева
GSM: 0884495765; e-mail: li@rzi-smolyan.com

Началник на отдел  “Профилактика на болестите и промоция на здравето”: Лиляна Карагегова
GSM: 0884495742;   тел.: 0301 58930
e-mail: profilaktika@rzi-smolyan.com

За въпроси, моля пишете ни тук:

foxyform