Gerb

РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА КЪМ РЗИ СМОЛЯН

Тел.: 0301 631 08, GSM 0878 970 248;
Приемно време: 8.30 ч. - 12.30 ч.и 13.00 ч.- 14.00 ч.;


ТЕЛК към МБАЛ „Д-р Бр. Шукеров"-АД гр.Смолян

Адрес: гр. Смолян, бул. "България" 2
Телефон: 0301 / 62 6 66; 0882 430 065
Председател: Д-р Ирикева