Gerb

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ


Организации и институции в България

Министерски съвет

Министерство на здравеопазването

Комисия по здравеопазването

Административен регистър

Омбудсман на Република България

Национален осигурителен институт (НОИ)

Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)

Изпълнителна агенция по трансплантации (ИАТ)

Център "Фонд за лечение на деца"

"Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД

Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ)

Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

Български Лекарски Съюз (БЛС)

Български зъболекарски съюз (БЗС)


Регионални здравни инспекции