Gerb

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - Архив

 

Съобщение за пазарно проучване за доставка на компютърна и офис техника за нуждите на РЗИ-Смолян. Повече информация тук

Публична покана за доставка на бензин А95 и дизелово гориво публикувана на 23.11.2015 г. в АОП

Публична покана за доставка на бензин А95 и дизелово гориво № 9047989

Указания за участниците

Протокол  
Договор 

 
Публична покана за доставка на газьол публикувана на 23.11.2015 г. в АОП

Публична показа за доставка на газьол № 9047990 

Указания за участниците

Протокол  
Договор 

 

Публична покана за доставка за бензин и дизелово гориво публикувана на 02.12.2014 г. в АОП

Публична покана №9036940 - доставка на  бензин А95 и дизелово гориво 

Указания за участниците

Протокол  
Договор 


Публична покана за доставка на гориво за отопление публикувана на 26.11.2014 г. в АОП

Публична покана №9036638 - доставка на гориво за отопление  

Указания за участниците

Протокол  
Договор 


Публична покана за доставка на санитарен автомобил публикувана на 17.11.2014 г. в АОП

Публична покана №9036095

Указание за участниците

Техническа спецификация

Протокол

Договор

 

Публична покана за доставка на преносима с-ма за телемедицина публикувана на 10.11.2014 г. в АОП

Публична покана № 9035787  

Указание за участниците и техническа спецификация

Договор