Gerb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Изчезнали специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

              Във връзка с чл. 55, ал. 2 от  Наредба № 4 от 4 март 2009 г. на Министерството на здравеопазването и на основание писмо № 16-15-87/ 13.06.2019 г. на МЗ, Ви информираме за установена липса на специални рецептурни бланки за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества - зелен цвят, серия А № 180668131 - 180668160 включително.  

               Рецептите  са обявени за невалидни.