Gerb

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Бланки по наредба №15 за имунизациите в РБългария

Уважаеми колеги,

от тук може да изтеглите бланките във връзка с наредба №15 за имунизациите в РБългария

Годишен план

Отчет за изразходваните биопродукти

Приложение №7