Gerb

НОВИНИ

Две нови услуги от резидентен тип за жертви на трафик предоставя Националната комисия за борба с трафика на хора

На 25 юли 2017 г.  Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) официално откри две нови специализирани услуги от резидентен  тип за жертви на трафик на хора в гр.София в рамките на управлявания от НКБТХ проект....

повече за него може да прочетете тук