Gerb

НОВИНИ

Заседаниe на Областния координационен съвет по Националната програма за намаляване въздействието на радона

На 30.01.2018г. в РЗИ Смолян се проведе заседание на Областния координационен съвет по Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население, с участието на представители на общините в областта, на Областната управа, на Инспекцията по труда, на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, на РДНСК, РИОСВ и РЗИ.

Обсъдени са резултатите от Националната програма за радона 2013-2017г. и насоките за развитие на програмата през новия програмен период 2018-2021г.

Представен е проект за наредба за проектиране на защита на сгради от радон. Актуализиран е състава на Областния координационен съвет.

В последвалата дискусия е обсъдена информация за хода на противорадоновите мероприятия в детските градини с повишена концентрация и са споделени трудностите за реализирането им.

Членовете на съвета считат, че през 2018г. усилията им трябва да са насочени към повишаване информираността на населението за радона и риска от него с цел намаляване на въздействието върху здравето.

Прилагаме информационен клип, който може да свалите от тук