Gerb

НОВИНИ

След инициирана от РЗИ – Смолян среща с ръководствата на МБАЛ – Смолян и РЗОК – Смолян, детското отделение ще продължи да функционира.

Проблемът с липсата на педиатри е преодолян с ангажирането на двама лекари, които временно ще заместват отсъстващите титуляри в отделението. Дежурства ще дават и други специалисти.
Новият Национален рамков договор дава възможност общопрактикуващи лекари със специалност „Педиатрия” да работят в детските отделения на болничните лечебни заведения. Това дава надежди, че част от тях ще се ангажират в помощ на отделението в смолянската болница.
Директорът на РЗИ – Смолян, д-р Мими Кубатева от години алармира за тревожната статистика в региона ни по отношение на недостига на кадри както в болничната, така и в доболничната помощ, и призовава за обединени усилия за задържане и привличане на специалисти. Средната възраст на работещите в момента медици е над 50 години. Очертава се тенденция за  закриване на лекарски практики за първична медицинска помощ, а новооткрити няма. От определените по новата Областна здравна карта 76 практики, само 65 общопрактикуващи лекари имат сключен договор с РЗОК.