Gerb

НОВИНИ

Акции сред гимназистите и обучения на медицинските специалисти от училищата на областта проведе РЗИ – Смолян по повод Международния ден без тютюнопушене

На 15 ноември отбелязваме Международния ден без тютюнопушене под мотото „Спри сега за по-добро здраве утре!“. По този повод специалисти по профилактика на болестите на здравната инспекция реализираха акции сред гимназистите в пет общински центъра – Златоград, Рудозем, Доспат, Девин и Баните. В измерването на съдържанието на въглероден оксид в издишания въздух при пушачи се включиха 142 младежи и 28 възрастни, които получиха и печатни материали за насърчаване на отказването от цигарите.

Въздействието на тютюнопушенето върху здравето и благополучието на децата и юношите, както и подходящите дейности за неговото предотвратяване, беше една от темите на паралелно протеклите обученията сред медицинските специалисти от детските градини и училищата в региона. Те се проведоха в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (2014 – 2020 г.) и по повод на актуални данни за употребата на цигари от учениците в област Смолян.

Резултатите от проучване на РЗИ – Смолян от 2017 г. сред деветокласниците показват, че нашите младежи имат впечатление за голяма достъпност на цигарите – повече от половината от анкетираните ученици (53%) ги смятат за широко достъпни за закупуване от непълнолетни в тяхното населено място. Около 46% имат опит с тютюнопушенето (пушили са поне един път досега). През последния месец цигари са употребили над една пета от учениците (21%). Ежедневни пушачи през този период са били 14% – повече момичета (16%) в сравнение с момчетата (12%). Това са и младите хора в най-голям риск от здравословни проблеми по отношение на тютюнопушенето. По-голям процент и по-интензивно пушат момичетата в сравнение с момчетата, в съответствие с тенденция, характерна за младите хора в страната ни като цяло (по данни от проучването „Европейски училищен изследователски проект за алкохола и други наркотици“, 2011 и 2015 г.)

Вреди от тютюнопушенето в детско-юношеска възраст

Според изследвания в САЩ 90% от пушачите започват да употребяват тютюн преди 18-годишната си възраст. Една трета от тинейджърите, които пушат редовно, в бъдеще ще загинат от болести, причинени от цигарите. По-ранната възраст на пропушване означава потенциално по-продължително пушене през живота и по-голям риск от развитието на проблеми със здравето.

Всъщност, много от здравословните проблеми могат да се появят доста бързо, още в юношеска и млада възраст.  Тютюнопушенето може да причини намален растеж и функция на белите дробове и те може никога да не успеят да достигат потенциалния си размер и да не работят с пълния си капацитет. При някои млади хора, които са пушили дори само няколко години, могат да се открият ранни признаци на сърдечносъдови заболявания и инфаркт. Установено е, че при пушещите юноши сърдечният ритъм в спокойно състояние е по-ускорен с 2 – 3 удара на минута, в сравнение с техните непушещи връстници. Те страдат по-често и с по-тежко протичане на респираторни заболявания, вкл. настинки и грип.

Пушенето засяга негативно и физическата дееспособност на употребяващите цигари млади хора – то намалява издръжливостта при интензивно физическо натоварване, влошава спортното представяне и постижения, включително при добре тренираните младежи. 

Малко известен е фактът, че младите хора, които започват да пушат, могат да се пристрастят към никотина по-бързо от възрастните, дори при кратка и нередовна употреба. Никотинът има по-висок потенциал да предизвика зависимост, даже в сравнение с хероина, кокаина, алкохола или канабиса. Подрастващите, чиито мозък и нервна система, се намират в процес на усилено и сложно развитие, са особено чувствителни към въздействието му. Проучвания показват, че при някои юноши могат да възникнат симптоми на никотинова зависимост само седмици или дни, след като са започнали да пушат дори само от време на време.

Учените са открили още разлики в начина, по който никотинът влияе на възрастните и на подрастващите. Това токсично психоактивно вещество води до увреждане и смърт на клетки в мозъка на пушача във всяка възраст, но при тинейджърите е установена по-голяма вреда в хипокампа, структура, регулираща краткосрочната памет и ученето, а оттам и паметовите способности, вниманието и мисленето. Младите пушачи преживяват и повече епизоди на депресия в сравнение с възрастните.

Много изследователи смятат, че тютюнът може да има въвеждаща роля за употребата и на алкохол и наркотици. Според някои данни, тинейджърите, които пушат, е 3 пъти по-вероятно да консумират алкохол, 8 пъти по-вероятно да употребяват канабис и 22 пъти по-вероятно да взимат кокаин, в сравнение с непушачите. Тютюнопушенето се свързва и с други рискови фактори в тази възраст като участие в сбивания и ангажиране в необезопасени сексуални контакти.

Използвани са материали на американската неправителствена организация Кампания за свободни от тютюна деца”, както и на Центъра за контрол  и превенция на болестите и Университета „Джон Хопкинс“ в САЩ.

Изготвил:

Д. Иванова, ст. експерт в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“,

РЗИ – Смолян