Gerb

НОВИНИ

Единствено с общи усилия на институции и родители е възможно ограничаването на употребата на психоактивни вещества сред подрастващите

Около това становище се обединиха участниците в Областния съвет по здравеопазване, проведен на 04.12.2018 г. в РЗИ – Смолян, на който ст. експертът Деница Иванова представи резултатите от направено от здравната инспекция проучване сред всички деветокласници в областта, за употребата на психоактивни вещества/ ПАВ /, с основен акцент - енергийни напитки, цигари, алкохол и наркотици. Анализ на резултатите по общини са предоставени на  общинските ръководства в региона за информация и превантивна работа.

 Един от най-големите констатирани проблеми в нашата област е лесният достъп до алкохол и цигари. В област Смолян се наблюдава значително по-ниска употреба на всякакъв тип ПАВ в сравнение с 15 – 16 годишните български ученици (по данни от проучването „Еропейски училищен изследователски проект за употреба на алкохол и и други наркотици“ – ESPAD, 2015 г.). Въпреки това някои от данните са тревожни и не би следвало темата да се неглижира: 8 % от анкетираните употребяват енергийни напитки почти ежедневно, а 18 % поне веднъж седмично; 14 % от деветокласниците пушат цигари ежедневно като делът на момичетата е по-голям от този на момчетата.

 Алкохолът е най-употребяваното психоактивно вещество сред младежите в региона. Данните сочат, че 2/3 от анкетираните имат опит с него, а 1/5 признават за т.н. „запойно пиене“, т.е. изпиване на 5 и повече питиета наведнъж; 42 % от юношите смятат, че не е проблем на непълнолетни да се сервира алкохол в заведение. За най-достъпно вещество сред наркотиците посочват канабиса. Близо ¼ от анкетираните смятат, че лесно биха могли да го получат, ако пожелаят. Опит с канабис признават 7 % от учениците, а 1,3 % го употребяват редовно.
Водещата консумация на алкохол като проблем на подрастващите в нашия регион би могла да се обясни с традиционната толерантност към пиенето предвид нашия бит и култура- посочи директорът на РЗИ – Смолян д-р Мими Кубатева. Основни определящи фактори  са генетичните и тези  на заобикалящата ни среда - семейството, приятели, училищна среда, които определят и степента на изложеност на стрес и алкохол. При децата и подрастващите водещи са и любопитството,  натискът от връстниците, а също достъпната цена и намиране, както и широкото рекламиране на тези напитки. Ето защо ефективен метод на превенция би бил комплексния подход с еднаква ангажираност на училището, семейството и общността. Необходимо условие за добри резултати е спазването от всички на съществуващите законови забрани и наложените правила.

След споделяне на добри практики, представителите на общини потвърдиха ангажираността си по този проблем и готовност за системна и съвместна работа.