Gerb

НОВИНИ

800 изследвания за ХИВ/СПИН, хепатит и сифилис извърши РЗИ – Смолян в рамките на Европейската седмица за изследване за ХИВ и вирусни хепатити.

В периода 23 ноември – 1 декември 2018 г. РЗИ – Смолян проведе кампания под надслов: „Узнай своя статус". Освен разпространение на здравно-информационни материали относно  начините за превенция, ползите от ранното откриване и своевременното насочване за лечение на инфектираните лица,  гражданите имаха възможност да се изследват безплатно и анонимно за ХИВ/СПИН, хепатит тип В, хепатит тип С и  сифилис. Резултатите показват, че 796 от изследваните проби са отрицателни, а при 4 е установено  носителство на хепатит тип В.

Като форма на превенция, над 500 медицински специалисти и стоматолози от област Смолян получиха указания за задължително използване на лични предпазни средства и бяха запознати с правила за предпазване от рискови експозиции и от нараняване при работа с остри предмети.

По повод Световния ден за борба със СПИН 1 декември,  РЗИ – Смолян предостави на медицинските специалисти, обслужващи средните училища в региона 561 брошури и 1373 презерватива, които са разпространени сред младежите по време на организираните ученически местни инициативи.  След проведените беседи  и интерактивни занимания, част от подрастващите изразиха отношението си към ХИВ/СПИН чрез рисунки.