Gerb

НОВИНИ

Открита навреме туберкулозата е лечима и предотвратима

От 9 до 13 декември 2019 г. ще се проведе декемврийската кампания „Седмица на отворени врати" в изпълнение на дейностите по Националната програма за превенция  и контрол на туберкулоза в България. МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ - Смолян организира безплатни прегледи за туберкулоза.

Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти. В България диагностиката, лечението и профилактиката й са безплатни за всички, които се нуждаят, независимо от техния здравноосигурителен статус.

По данни на СЗО туберкулозата остава един от основните проблеми на общественото здраве в Европейския регион. Благодарение на подобреното откриване и диагностициране, повече хора са получили животоспасяващо лечение за туберкулоза от всякога досега. През 2018 г. в световен мащаб те са 7 милиона души – спрямо 6,4 милиона през 2017 г.

Успехите постигнати в борбата с туберкулозата и постоянния спад на заболеваемостта не са малки, но въпреки това заболяването продължава да представлява заплаха за общественото здраве в повечето страни от региона и не следва да се подценява.

По данни на СЗО през 2018г. регистрираните нови случаи на туберкулоза в света са 10 милиона, от които 5,7 милиона са мъже, 3,2 милиона са жени и 1,1 милиона са деца. Около една четвърт от световното население има латентна туберкулоза.

В световен мащаб смъртността от туберкулоза е намаляла с 42% между 2000 г. и 2018 г. За същия период лечението на заболяването е спасило 58 милиона заболели.

В България, както и в много други страни действат програми за ограничаване на заболеваемостта от туберкулоза чрез профилактика, ранна диагноза и лечение. В резултат на това заболеваемостта в страната ни се е снижила от 90,5 на 100 000 души през 2010 г. до 53,4 на 100 000 през 2018 г. В област Смолян заболеваемостта се движи в почти едни и същи граници, под средните за страната, като през 2018 г. се наблюдава спад с близо 46 % в сравнение с предходната година. Намаляването й се дължи на предприетите координирани дейности за превенция и контрол на туберкулозата на национално и регионално ниво и съвместните действия на Министерство на здравеопазването, специализираните лечебни заведения и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи.

Всеки желаещ може да се прегледа безплатно в рамките на кампанията.