Gerb

НОВИНИ

Начин на осъществяване на комуникация на граждани и организации с администрацията на РЗИ с цел ограничаване разпространението на COVID-19

Уважаеми потребители  на административни услуги, уведомяваме Ви, че РЗИ – Смолян продължава да предоставя административни услуги в Звеното за административно обслужване, в рамките на установеното за инспекцията работно време.  Призоваваме Ви, да се въздържате отлично посещение в институцията, освен при неотложност.

Осигурени са следните възможности за предоставянето на дистанционни административни услуги:

  • Чрез подаване на документи по електронна поща. Електронното подаване на документи следва да се извършва на e-mail: rzi@rzi-smolyan.com, подписан с универсален електронен подпис, а заплащането им – чрез банков превод;
  • Чрез системата за сигурно електронно връчване ( е – връчване). Подаването на заявления за услуги, сигнали, жаби, искания и други могат да се реализират чрез посочената система без физическо присъствие в офисите на администрацията. Времето на изпращане и получаване на документа / съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДАЕУ. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.
  • Чрез лицензиран пощенски оператор съгласно определения за това ред за всяка административна услуга предоставяна от РЗИ – Смолян;

При невъзможност за заявяване на административни услуги по електронен път, гражданите трябва да знаят, че Центърът за административно обслужване работи и са предприети всички мерки за дезинфекция.

На входа на сградата е организиран „Филтър“. Моля, спазвайте указанията на служителите, извършващи проверката.

При изчакване поддържайте минимална дистанция не по – малко от 1 метър спрямо останалите посетители или служители на РЗИ.

Позволен Ви е достъп единствено до звеното за административно обслужване и РКМЕ.