Gerb

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести в Смолянска област за периода от 06.01.2019 г. до 12.01.2020 г.

В периода от 06.01.2019 г. до 12.01.2020 г.  в РЗИ – Смолян  са регистрирани 25 случая на остри респираторни заболявания  в следните възрастови групи:

-  5 случаs във възрастовата група от 0 до 4 години;

-  7 случая във възрастовата група от 5 до 14 години;

-  3 случая във възрастова група  от 15 до 29 години;

-  6  случая във възрастова група от 30 до 64 години;

-  4 случая във възрастовата група  над 65 години;.

Заболяемостта  е  90,03  на 10 000 и е под епидемичните стойности

В националната референтна лаборатория по грип са потвърдени три случая от областта на пациенти с с грипен вирус тип А /H1N1/, популярен като свински грип. Заболелите са момче на 7години, 37-годишна жена и мъж на 51 години. Всички са хоспитализирани в МБАЛ гр.Смолян.

Грипът е заболяване, което лесно се разпространява. Източник на инфекцията е болният човек. Всеки може да се зарази от грип. Това е силно заразно заболяване, което се разпространява чрез пръски от горни дихателни пътища при кихане, кашляне или при допир със заразени предмети.

С цел ограничаване на разпространението на инфекцията е необходимо да се избягват контакти с болни хора и местата, на които се събират много хора в затворени помещения. Стриктно да се спазват стандартните хигиенни правила, основно често миене със сапун на ръцете или използването на дезинфектанти за ръце, съдържащи алкохол. Спазването на респираторен етикет / закриване на устата и носа при кихане и кашляне, използване на еднократни хартиени кърпи за нос, които след употреба се унищожават /съдейства за ограничаване разпространението на вирусите в околната среда. Осигуряване на работните места добри хигиенни условия, подходяща температура, често проветряване и влажно почистване на повърхностите.

Ако имате болен в дома си е препоръчително той да бъде изолиран в отделна стая, като обслужващите го лица носят маска, която следва да се сменя на всеки 3-4 часа.

Препоръчително е контактните на болни от грип да се самонаблюдават за поява на първите симптоми на заболяването, с оглед бързо поставяне на диагнозата, изолация и лечение.

През отчетния период са регистрирани следните заразни заболявания:

  • Въздушно – капкови инфекции:
    • 13 случая на варицела;
    • 1 случай на скарлатина
  • Чревни инфекции:
    • 5 случая на  ентероколит;
    • 2 случая на ротавирусен гастроентерит;

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.