Gerb

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ МЕДИИ

Зададени въпроси, касаещи причините за проведените информационни и работни срещи в община Златоград, касаещи превенцията на хепатит тип А от Адриан Кулев, Дарик радио

От началото на годината до 10.02.2018 г. в гр.Златоград  са регистрирани 7 случая на вирусен хепатит тип А. Заболелите са  на възраст от 11 до 45 години. РЗИ-Смолян  извърши епидемиологични  проучвания,   при които  се установи, че между лицата няма епидемична връзка. Връчени са предписания на  всички  общопрактикуващи лекари и медицински специалисти в училища и детски заведения  в града, за предприемане на  необходимите противоепидемични мерки. С цел ограничаване разпространението на заболяването, на 09.02.2018г. се проведе  среща с представители на общинска администрация – Златоград, за да се обсъдят предписаните противоепидемични мерки. Публикуваната  информацията е по преценка на общината.

Информацията предостави д-р Сийка Чернева – 
директор на дирекция „Надзор на заразните болести” в РЗИ – Смолян.