Gerb

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ МЕДИИ

Въпрос за случай на туберкулоза в Дом – с. Петково, зададен от Щиляна Чакърова - Смолян БГ вестинет

- Какви са фактите, брой заболели и мерки, които са предприети в тази връзка. Ако действително информацията е вярна, каква е картината на заболеваемостта от туберколоза в областта?

- В РЗИ – Смолян има информация за 1 болен от туберкулоза мъж от Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Петково. Веднага след получаване на бързото известие е извършена проверка и е предписано стриктно спазване на дезинфекционен и противоепидемичен режим:

- Редовно проветряване на помещенията

- Двукратна дезинфекция на помещенията, повърхностите и санитарните възли

- Дезинфекция на трапезната посуда.

Спрямо контактните лица (персонал и потребители) са предприети мерки за изследване, наблюдение и профилактика от Кабинет за контрол на туберкулозата към МБАЛ – Смолян. Всички контактни лица са обхванати с кожен тест «Манту», микроскопско изследване на храчка, а по преценка на специалиста на някои и рентгенография на бял дроб. На всички домуващи е назначена химиопрофилактика.

През 2017 година на територията на област Смолян са регистрирани 18 случая на белодробна туберкулоза, което е под средните стойности за страната. От началото на тази година случаите са общо 3 (  2 жени и 1 мъж на възраст между 50 и 80 години)  от различни населени места и без епидемична връзка между тях.

Информацията предостави д-р Сийка Чернева –
директор на дирекция «Надзор на заразните болести» при РЗИ – Смолян.