Gerb

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ МЕДИИ

Зададени въпроси, касаещи заболеваемостта в област Смолян от хепатит тип А, В и С от Щиляна Чакърова - СмолянБГвестинет

Хепатит А е инфекциозно заболяване, което има периодичен подем през 6-7 години. През последните години такъв за Смолянска област има през 2011 г. със 79 случая. След това годишно се регистрират приблизително еднакъв, нисък брой на заболели, със завишаване до 43 случая през 2016 г. Характерно за хепатит А е есенно-зимната сезонност. През първото тримесечие на 2018 г. на територията на областта са регистрирани  23 случая на вирусен хепатит тип А (при 19 за същия период на 2017 г.). Пациентите са  на възраст от 11 до 45 години, без установена епидемиологична връзка между тях. Най-много са случаите от община Златоград и това няма връзка с качеството на питейната вода, която е без отклонения за периода, обективизирано от лабораторния контрол на РЗИ.

През същия период (01.01.2018г. – 31.03.2018г.) на територията на област Смолян са регистрирани по 1 случай на вирусен хепатит тип В и тип С ( при 1 случай на хепатит тип С за същия период на 2017 г. ). Заболелите са от различни общини и  без епидемична връзка между тях.

Механизмът на заразяване с хепатит А е фекално-орален – чрез храна, вода, мръсни ръце и предмети.  

Заразяването при вирусен хепатит тип В и С става по кръвен или полов път. При проведените от РЗИ – Смолян епидемиологични проучвания, заболелите лица отричат кръвопреливане и кръвни манипулации през последните 6 месеца.

При всеки регистриран случай на инфекциозно заболяване, инспекторите от здравната инспекция предприемат необходимите противоепидемични мерки – епидемиологични проучвания, предписания с мерки спрямо контактните лица, дезинфекционни мероприятия и здравно-информационни кампании.

Заболеваемостта от хепатит А е нормална за сезона.

Информацията предостави д-р Мими Кубатева – директор на РЗИ – Смолян.