Gerb

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ МЕДИИ

19 Apr 2018

Каква е ситуацията с нивата на радон, установени в Смолян?

Измерванията на нивата на Радон от РЗИ - Смолян бяха направени в две направления:

  • В периода 2015г. – 2016г. в жилищни сгради (12 месеца )  на 100 доброволни участници от областта по Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017г. Данните за община Смолян  сочат наднормени стойности на радон (300 Bq/m3 определена от Наредбата за основните норми на радиационна защита)  в 5 жилища. Всички домакинства - участници в Националното проучване, са информирани за стойностите, измерени в домовете им. Дадени са указания за действия с цел редуциране на концентрациите на радон и недопускане на наднормени стойности в домовете им.
 
03 May 2018
  1. Спазва ли се забраната за тютюнопушене в заведенията в област Смолян? Колко са наложените санкции за 2017г. и от началото на 2018година?

От 01.01.2017 год. до момента, служители на РЗИ – Смолян са извършили общо 529  проверки в обекти за обществено хранене и в административни сгради на територията на област Смолян. Съставени са 27 акта за констатирани нарушения на забраната за тютюнопушене. Наложените санкции са на стойност 11 700 лв.

 
27 Apr 2018

1.Каква част от населението се ваксинира редовно? Какво показват данните в сравнение с м.г., нараства или намалява броят на хората, които се ваксинират?

През последните години в област Смолян се отчита много добър обхват  над 96 % на подлежащите деца на задължителни имунизации, което е резултат от професионалното изпълнение на задълженията на всички общопрактикуващи лекари. В подкрепа на този факт са изследваните в  референтната лаборатория към Националния център по заразни и паразитни болести 10 кръвни проби на имунизирани деца от различни общини за наличие на антитела срещу морбили, от които само една проба е отрицателна т.е. имат добър имунитет след извършената ваксинация.

 

<< Предишна 1 2 Следваща >>