Gerb

ЗА НАС - Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. За длъжността „инспектор“, в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Смолян  – 1 щатна бройка. Място на работа – Регионална здравна инспекция – гр. Смолян.

Дата на публикуване: 16.06.2023 г.

2. Списък на за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“, по обявен конкурс съгласно Заповед № РД–15-08-3 / 13.06.2023 г. на Директора РЗИ-Смолян.

3. Литература за самоподготовка

 Дата на публикуване: 03.07.2023 г.  

4.Система за определяне на резултатите за провеждане на конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“, обявен със Заповед № РД–15-08-3 / 13.06.2023 г. на директора на РЗИ-Смолян

 Дата на публикуване: 24.07.2023 г

5. Резултати от конкурс 

 Дата на публикуване: 27.07.2023 г

              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

_____________________________________________________________________________________

     

АРХИВ:

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.