Gerb

ЗА НАС - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35


Регистър на подадените декларации за несъвместимост по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ на служителите в администрацията на РЗИ-Смолян

 

име вх. №  дата  длъжност структура Декл.
чл.35.
ал.1, т.1
1 д-р Мими Владиславова Кубатева подадена пред Комисия за ПКОНПИ  директор на РЗИ    
2 Нора Миткова Дюлгерова 1867 28.5.2018 инспектор Д ОЗ виж тук
3 д-р Сийка Ангелова Чернева 1871 28.5.2018 директор на дирекция Д НЗБ виж тук
4 Марийка Стоева Мусорлиева 1873 28.5.2018 главен счетоводител Д АПФСО виж тук
5 Сийка Рафаилова Аянска 1874 28.5.2018 главен специалист Д ОЗ виж тук
6 Любка Костадинова Атанасова 1875 28.5.2018 главен специалист Д ОЗ виж тук
7 Пенка Тодорова Белчилова 1878 29.5.2018 инспектор Д НЗБ виж тук
8 Мирослава Хубенова Моллова 1892 29.5.2018 младши експерт Д НЗБ виж тук
9 Величка Живкова Карагьозова 1921 30.5.2018 инспектор Д ОЗ виж тук
10 Велина Анастасова Мандова 1987 4.6.2018 главен специалист Д АПФСО виж тук
11 Албена Стоянова Стефанова 1988 4.6.2018 старши експерт Д АПФСО виж тук
12 Севелина Славчева Милева 1996 4.6.2018 инспектор Д ОЗ виж тук
13 Галина Григорова Паунова 1997 4.6.2018 началник отдел Д ОЗ виж тук
14 Лиляна Георгиева Карагегова 2003 4.6.2018 началник на отдел Д ОЗ виж тук
15 Росица Димитрова Димитрова 2015 5.6.2018 директор Д АПФСО виж тук
16 Миглена Максимова Моллова 2022 5.6.2018 младши експерт Д МД виж тук
17 Елисавета Славчева Четинева 2023 5.6.2018 младши експерт Д МД виж тук
18 Анна Иванова Ангелиева 2086 7.6.2018 главен експерт Д ОЗ виж тук
19 Нина Здравкова Кьоровска 2092 7.6.2018 инспектор Д ОЗ виж тук
20 Деница Стефанова Иванова 2096 7.6.2018 старши експерт Д ОЗ виж тук
21 Светослав Генчев Хаджигенчев 2107 8.6.2018 главен експерт Д ОЗ виж тук
22 д-р Елена Дечева Найденова 2130 8.6.2018 директор Д МД виж тук
23 Живка Иванова Хаджиминева 2134 8.6.2018 инспектор Д ОЗ виж тук
24 Снежана Емилова Димитрова 2135 8.6.2018 инспектор Д ОЗ виж тук
25 Диляна Милкова Бакърджиева 2136 8.6.2018 старши инспектор Д МД виж тук
26 Анастасия Георгиева Кисьова 2137 8.6.2018 старши инспектор Д МД виж тук
27 Анна Иванова Манолевска 95-1 16.11.2018 инспектор Д ОЗ виж тук
28 Емилия Венелинова
Кафеджиева - Делчева
ДН-4 20.11.2018 гл. секретар   виж тук
29 Величка Василева Каврошилова ДН-1 20.11.2018 гл. експерт Д АПФСО виж тук
30 д-р Цветка Гълъбова Рангелова ДН-5 28.11.2018 гл.инспектор Д ОЗ виж тук
31 Златка Спасова Динкова ДН-39 13.5.2019 инспектор Д ОЗ виж тук
32 Десислава Красимирова Атанасова ДН-50 14.5.2019 мл.експерт Д МД виж тук
33 Гергана Тодорова Малкочева ДН-58 27.8.2019 инспектор Д ОЗ виж тук
34 Мария Аспарухова Бояджиева ДН-61 10.12.2019 мл.експерт Д НЗБ виж тук
35 Емилия Андреева Харизанова - Згурова ДН - 3 27.1.2020 ст. експерт Д ОЗ виж тук
36 Вилияна Миткова Чиева ДН-56 18.8.2020 мл.експерт МИ / НЗБ виж тук
37 Радка Лазарова-Чаталбашева  ДН-49 03.06.2020 ст. експерт Д ОЗ виж тук
38 Росен Светлинов Жилков ДН-57 25.8.2020 ст. инспектор Д МД виж тук
39 Милена Сашева Караасенова ДН-58 28.8.2020 мл. експрет Д МД виж тук
40 Елица Антимова Мочовска ДН-62 28.9.2020 инспектор ПЕК/ НЗБ виж тук
41 Николина Тодорова Тачевска ДН-1 19.4.2021 ст. експерт Д АПФСО виж тук
42 Таня Тодорова Георгиева ДН-56 10.8.2021 гл. специалист Д МД виж тук
43 Симона Костадинова Коровска ДН-59 15.11.2021 инспектор Д НЗБ виж тук
44 Соня Атанасова Стайкова ДН-1 12.1.2022 мл.експерт Д НЗБ виж тук
45 Данка Христова Добрикова ДН-2 12.1.2022 мл.експерт Д НЗБ виж тук
46 Красимира Бойкова Камбурова ДН-47 12.5.2022 главен експерт Д АПФСО виж тук
47 Стоян Ангелов Стоянов ДН-56 1.7.2022 инспектор Д ОЗ виж тук