Gerb

ЗА НАС - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35


Регистър на подадените декларации за несъвместимост по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ на служителите в администрацията на РЗИ-Смолян

 

име вх. №  дата  длъжност структура Декл.
чл.35.
ал.1, т.1
1 д-р Мими Владиславова Кубатева подадена пред Комисия за ПКОНПИ  директор на РЗИ    
2 Нора Миткова Дюлгерова 1867 28.5.2018 инспектор Д ОЗ виж тук
3 д-р Сийка Ангелова Чернева 1871 28.5.2018 директор на дирекция Д НЗБ виж тук
4 Сийка Рафаилова Аянска 1874 28.5.2018 главен специалист Д ОЗ виж тук
5 Пенка Тодорова Белчилова 1878 29.5.2018 инспектор Д НЗБ виж тук
6 Мирослава Хубенова Моллова 1892 29.5.2018 младши експерт Д НЗБ виж тук
7 Величка Живкова Карагьозова 1921 30.5.2018 инспектор Д ОЗ виж тук
8 Албена Стоянова Стефанова 1988 4.6.2018 старши експерт Д АПФСО виж тук
9 Севелина Славчева Милева 1996 4.6.2018 инспектор Д ОЗ виж тук
10 Галина Григорова Паунова 1997 4.6.2018 началник отдел Д ОЗ виж тук
11 Лиляна Георгиева Карагегова 2003 4.6.2018 началник на отдел Д ОЗ виж тук
12 Росица Димитрова Димитрова 2015 5.6.2018 директор Д АПФСО виж тук
13 Миглена Максимова Моллова 2022 5.6.2018 младши експерт Д МД виж тук
14 Елисавета Славчева Четинева 2023 5.6.2018 младши експерт Д МД виж тук
15 Анна Иванова Ангелиева 2086 7.6.2018 главен експерт Д ОЗ виж тук
16 Нина Здравкова Кьоровска 2092 7.6.2018 инспектор Д ОЗ виж тук
17 Деница Стефанова Иванова 2096 7.6.2018 старши експерт Д ОЗ виж тук
18 д-р Елена Дечева Найденова 2130 8.6.2018 директор Д МД виж тук
19 Снежана Емилова Димитрова 2135 8.6.2018 инспектор Д ОЗ виж тук
20 Диляна Милкова Бакърджиева 2136 8.6.2018 старши инспектор Д МД виж тук
21 Анастасия Георгиева Кисьова 2137 8.6.2018 старши инспектор Д МД виж тук
22 Анна Иванова Манолевска 95-1 16.11.2018 инспектор Д ОЗ виж тук
23 Емилия Венелинова
Кафеджиева - Делчева
ДН-4 20.11.2018 гл. секретар   виж тук
24 Величка Василева Каврошилова ДН-1 20.11.2018 гл. експерт Д АПФСО виж тук
25 д-р Цветка Гълъбова Рангелова ДН-5 28.11.2018 гл.инспектор Д ОЗ виж тук
26 Златка Спасова Динкова ДН-39 13.5.2019 инспектор Д ОЗ виж тук
27 Десислава Красимирова Атанасова ДН-50 14.5.2019 мл.експерт Д МД виж тук
28 Гергана Тодорова Малкочева ДН-58 27.8.2019 инспектор Д ОЗ виж тук
29 Мария Аспарухова Бояджиева ДН-61 10.12.2019 мл.експерт Д НЗБ виж тук
30 Емилия Андреева Харизанова - Згурова ДН - 3 27.1.2020 ст. експерт Д ОЗ виж тук
31 Ирина Замфирова Мачокова ДН-18 13.05.2020 инспектор Д ОЗ виж тук
32 Радка Лазарова-Чаталбашева  ДН-49 03.06.2020 ст. експерт Д ОЗ виж тук
33 Вилияна Миткова Чиева ДН-56 18.8.2020 мл.експерт МИ / НЗБ виж тук
34 Росен Светлинов Жилков ДН-57 25.8.2020 ст. инспектор Д МД виж тук
35 Елица Антимова Мочовска ДН-62 28.9.2020 инспектор ПЕК/ НЗБ виж тук
36 Николина Тодорова Тачевска ДН-1 19.4.2021 ст. експерт Д АПФСО виж тук
37 Таня Тодорова Георгиева ДН-56 10.8.2021 гл. специалист Д МД виж тук
38 Симона Костадинова Коровска ДН-59 15.11.2021 инспектор Д НЗБ виж тук
39 Соня Атанасова Стайкова ДН-1 12.1.2022 мл.експерт Д НЗБ виж тук
40 Красимира Бойкова Камбурова ДН-47 12.5.2022 главен експерт Д АПФСО виж тук
41 Даниела Събева Мерова ДН-59 19.09.2022 главен инспектор ПЕК/ НЗБ виж тук
42 Елисавета Янкова Спасова ДН-60 19.09.2022 инспектор Д ОЗ виж тук
43 Велина Анастасова Мандова ДН-63 12.12.2022 главен специалист Д АПФСО виж тук
44 Милена Сашева Караасенова ДН-64 19.12.2022 мл.експерт Д МД виж тук
45 Лилия Николова Пелтекова ДН-3 03.4.2023 инспектор Д ОЗ виж тук