Gerb

ЗА НАС - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35


Регистър на подадените декларации по по чл. 35, ал.1, т. 2, част II интереси от ЗПКОНПИ на служителите в администрацията на РЗИ-Смолян

име вх. №  дата  длъжност структура Декл.
чл.35.
ал.1, т.2
1 д-р Мими Владиславова Кубатева подадена пред Комисия за ПКОНПИ  директор на РЗИ    
2 Нора Миткова Дюлгерова 1867 28.5.2018 инспектор Д ОЗ виж тук
3 д-р Сийка Ангелова Чернева 1871 28.5.2018 директор на дирекция Д НЗБ виж тук
4 Сийка Рафаилова Аянска 1874 28.5.2018 главен специалист Д ОЗ виж тук
5 Пенка Тодорова Белчилова 1878 29.5.2018 инспектор Д НЗБ виж тук
6 Мирослава Хубенова Моллова 1892 29.5.2018 младши експерт Д НЗБ виж тук
7 Величка Живкова Карагьозова 1921 30.5.2018 инспектор Д ОЗ виж тук
8 Албена Стоянова Стефанова 1988 4.6.2018 старши експерт Д АПФСО виж тук
9 Севелина Славчева Милева 1996 4.6.2018 инспектор Д ОЗ виж тук
10 Лиляна Георгиева Карагегова 2003 4.6.2018 началник на отдел Д ОЗ виж тук
11 Миглена Максимова Моллова 2022 5.6.2018 младши експерт Д МД виж тук
12 Елисавета Славчева Четинева 2023 5.6.2018 младши експерт Д МД виж тук
13 Анна Иванова Ангелиева 2086 7.6.2018 главен експерт Д ОЗ виж тук
14 Нина Здравкова Кьоровска 2092 7.6.2018 инспектор Д ОЗ виж тук
15 Деница Стефанова Иванова 2096 7.6.2018 старши експерт Д ОЗ виж тук
16 д-р Елена Дечева Найденова 2130 8.6.2018 главен инспектор Д МД виж тук
17 Снежана Емилова Димитрова 2135 8.6.2018 инспектор Д ОЗ виж тук
18 Диляна Милкова Бакърджиева 2136 8.6.2018 старши инспектор Д МД виж тук
19 Анастасия Георгиева Кисьова 2137 8.6.2018 старши инспектор Д МД виж тук
20 Галина Григорова Паунова 1997 4.7.2018 началник отдел Д ОЗ виж тук
21 Росица Димитрова Димитрова 2015 5.6.2018 директор Д АПФСО виж тук
22 Анна Иванова Манолевска 95-1 16.11.2018 инспектор Д ОЗ виж тук
23 Емилия Венелинова Кафеджиева - Делчева ДН-4 20.11.2018 гл. секретар   виж тук
24 д-р Цветка Гълъбова Рангелова ДН-5 28.11.2018 гл. инспектор Д ОЗ виж тук
25 Величка Василева Каврошилова ДН-1 20.11.2018 гл. експерт Д АПФСО виж тук
26 Златка Спасова Динкова ДН-39 13.5.2019 инспектор Д ОЗ виж тук
27 Десислава Красимирова Атанасова ДН-50 14.5.2019 мл.експерт Д МД виж тук
28 Гергана Тодорова Малкочева ДН-58 27.8.2019 инспектор Д ОЗ виж тук
29 Мария Аспарухова Бояджиева ДН-61 10.12.2019 мл.експерт МИ / НЗБ виж тук
30 Емилия Андреева Харизанова - Згурова ДН-4 26.2.2020 ст. експрет Д ОЗ виж тук
31 Ирина Замфирова Мачокова ДН-18 13.05.2020 инспектор Д ОЗ виж тук
32 Радка Лазарова-Чаталбашева ДН-49 03.06.2020 ст. експерт Д ОЗ виж тук
33 Росен Светлинов Жилков ДН-60 25.8.2020 ст. инспектор Д МД виж тук
34 Вилияна Миткова Чиева ДН-61 16.9.2020 мл.експерт МИ / НЗБ виж тук
35 Елица Антимова Мочовска ДН-64 28.9.2020 инспектор ПЕК/ НЗБ виж тук
36 Николина Тодорова Тачевска ДН-42 14.05.2021 ст. експерт Д АПФСО виж тук
37 Таня Тодорова Георгиева ДН-57 12.8.2021 гл. специалист Д МД виж тук
38 Симона Костадинова Коровска ДН-60 7.12.2021 инспектор Д НЗБ виж тук
39 Соня Атанасова Стайкова ДН-31 3.5.2022 младши експерт Д НЗБ виж тук
40 Красимира Бойкова Камбурова ДН-55 23.5.2022 главен експерт Д АПФСО виж тук
41 Елисавета Янкова Спасова ДН-61 07.10.2022 инспектор Д ОЗ виж тук
42 Даниела Събева Мерова ДН-62 07.10.2022 главен инспектор ПЕК/ НЗБ виж тук
43 Велина Анастасова Мандова ДН-1 06.01.2023 главен специалист Д АПФСО виж тук
44 Милена Сашева Караасенова ДН-2 17.01.2023 мл.експерт Д МД виж тук
45 Лилия Николова Пелтекова ДН-5 25.04.2023 инспектор Д ОЗ виж тук