Gerb

Регионална здравна инспекция - гр.Смолян

Адрес: Смолян 4700, бул. "България" № 26

тел.: /факс: +359 301 632 93

e-mail: rzi@rzi-smolyan.com
 

ДИРЕКТОР

д-р Мими Кубатева
тел.: 0301 63293

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Емилия Кафеджиева - Делчева
тел.: 0301 63293


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”

Директор: инж. Росица Димитрова
тел.: 0301 63293

Главен счетоводител: Мария Мусорлиева
тел.: 0301 63296

Център за административно обслужване
тел.: 0301 58903


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция “Медицински дейности”
Директор
: д-р Елена Найденова
тел.: 0301 63106

РКМЕ 0301 631 08 и 0878 970 248

Дирекция “Надзор на заразните болести”
Директор: д-р Сийка Чернева
тел.: 0301 58940

Дирекция “Обществено здраве

Началник на отдел “Държавен здравен контрол
Галина Паунова
тел.: 0301 63293
"Лабораторни изследвания"
Илияна Казалиева
тел.: 0301 63293

Началник на отдел  “Профилактика на болестите и промоция на здравето”
Лиляна Карагегова
тел.: 0301 58930

За въпроси, моля пишете ни тук:

foxyform