Gerb


Изпълнение на инициативи за двустранно сътрудничество със Сдружение „Културата премахва граници“

реализиращ се по програма BG 07 «Инициативи за обществено здраве»
на Фонда за двустранни отношения на програмно ниво – мярка б).
РЗИ – Смолян е бенефициент по проекта с партньор са неправителствената
организация „Културата премахва границите” от Кралство Норвегия.

 

Основната цел на проекта е подобряване управлението на медицинското осигуряване в областта, при различни кризисни ситуации. До края на м. октомври ще се проведат серия от срещи в Смолян и Осло с ръководители на ключови структури за медицинско осигуряване  при кризи. След обмяна на добри практики, ще бъдат планирани действия за бъдещи инициативи в областта на общественото здраве между градовете Смолян и Осло.
Общата стойност на проекта е 29 300 евро. Безвъзмездната финансова помощ е от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 г.- 2014 г.
Крайният срок за приключване на проекта е 31.10.2017 г.