Gerb

"Покажи ми, разбери ме, вдъхнови ме –
една стратегия срещу агресията и зависимостите"

финансиран от Национална програма за изпълнение на младежки дейностти по чл.10А от Закона за хазарта за 2017 г.

Сдружение „Фън ин да маунтин”, гр. Смолян съвместно с Регионална здравна инспекция – Смолян стартира изпълнението на проект „Покажи ми, разбери ме, вдъхнови ме – една стратегия срещу агресията и зависимостите”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности. Основната цел на проекта е подобряване на средата и качеството на живот в която живеят и общуват младите хора, чрез осигуряването на подкрепа за изграждане на социално отговорно поведение и за превенция на различни видове зависимости и агресия.

Основна целева група са младите хора между 15-24 години. Изпълнението на проектните дейности е планирано да се случи на територията на пет общини в областта - Смолян, Чепеларе, Девин, Доспат и Златоград, а естеството им е свързано с въвличане на младите хора в интерактивни занимания и инициативи, активизиращи младежите и формиращи умения за практикуване на няколко вида спорт. Ще се проведат ролеви игри, дискусии тип дебати, стрийт акции, уъркшопи, брейнсторминг и сформирани клубове за подкрепа от типа „Връстници обучават връстници”, базирани на иновативни модели на общуване и оползотворяване на свободното време чрез спорт и насочени към повишаване на информираността на младите хора за различните видове зависимости.