Gerb

Проект „Насочени действия за превенция и терапия на туберкулозата и хепатит В”

финансиран по програма "Европейско териториално сътрудничество Гърция- България  2007-2013 г." съгласно договор TIPTBHB B1-13.02

Основната цел на проекта "Насочени действия за превенция и лечение на туберкулоза и хепатит B" бе да се проучат основни фактори за общественото здраве, като се акцентира на две социално значими заболявания - туберкулоза и хепатит B. Българският партньор в лицето на Регионалната здравна инспекция в Смолян извърши изследвания на 500 лица  във високорискови групи от населението в общините  Смолян, Рудозем и Златоград. Медицинските дейности по проекта са изпълнени от Българска асоциация за промоция на образование и наука, гр. Пловдив.

За туберкулоза са изследвани две целеви групи:

-  300 деца на възраст 7, 11 и 17 години

-   200 възрастни от високорискови групи (болни с белодробни заболявания, хоспитализирани в болницата, работещи в хранителни обекти и ромско население ).

За вирусен хепатит В са изследвани също 500 души ( 150 деца и 350 възрастни). Даден е приоритет на групата на възрастните от рисковите групи: контактни лица, медицински работници и ромско население.  

Анализът на резултатите, направен от проф. Д-р Йорданка Стоилова – ръководител катедра «Епидемиология» във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – Пловдив, показва по отношение на туберкулозата  липса на статистически достоверни разлики в резултатите на хората от трите общини по отношение на отрицателни, нормално реагирали и  такива със свръхреакция при кожния тест Манту. Резултатите сочат, че всички изследвани деца са имунизирани съгласно Националния имунизационен календар на страната ни и имат изграден имунитет. 26 % от възрастните имат отрицателна проба Манту, т.е. не са се срещали досега с причинителя на болестта - Микобактериум туберкулозис, а 17% са реагирали със свръхреакция. Обобщените данни очертават висок процент на хората в региона, които са защитени от туберкулозната инфекция.

Резултатите от изследваните целеви групи по отношение на маркерите на хепатит В показват, че 52 % от изследваните в община Смолян никога досега не са се срещали с този вирус. Всички проби при изследваните деца са отрицателни, което доказва ролята на задължителната от 1992 година по Националния имунизационен календар на страната ни 3-дозова ваксина, която създава имунитет за цял живот и при евентуален контакт с вируса, имунните паметни клетки изграждат веднага антитела.

Имунитет срещу това заболявания е констатиран и при 42% от изследваните възрастни. Това е вероятно за сметка на медицинските работници, които би следвало да са имунизирани срещу вирусен хепатит В. Направеното изследване показва, че 12% от респондентите са се срещали по някакъв начин с вируса, но организмът им се е справил с него и те успешно са оздравели. При 10 от всички 325 изследвани вече има хронично носителство, а при 6 души е открит хроничен вирусен хепатит В.

Носителство на хепатит В  е установено в целевата група на изследваните възрастни и в трите общини -  1,5 %  в община Смолян, 1,3 % в община Рудозем и 9 % в община Златоград.