Gerb

НОВИНИ

 
05 Jul 2022

Епидемичната ситуация в Смолянска област по отношение разпространението на Ковид-19 към момента (05.07.2022 г.) е сравнително спокойна – заболяемостта е 63 на 100 хил. души население. Тревожна е тенденцията за увеличаващия се брой заболели през последните две седмици. Ръстът на новите случаи скача с 64,3% и 76,6%, съпоставимо с този за страната. Най-много нови случаи има в общините Девин, Златоград и Неделино, като са предимно хора над 50 години. Броят на хоспитализираните пациенти в болниците е приблизително константен: 12-15 болни с Ковид-19, както и при смъртността - на 14-дневна база, по 1 починал.

Причините за повишаване на заболяемостта са свързани с появата на новите подварианти на SARS-CoV-2, които са много по-заразни, но по-леко протичащи, както и засиленото движение на хората през летните месеци в чужбина и у нас. Не случайно най-високата заболяемост в страната е в столицата, Варна и Бургас. Нашата област е сред предпочитаните туристически дестинации и заедно със съседството ни с Гърция, в която има много случаи на Ковид-19, са предпоставки за вноса и разпространението на вируса.

 
05 Jul 2022
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 16.06.2022 г. – 30.06.2022 г. – 15 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 16 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – 2 проби (1 от централен и 1 от ведомствен водоизточник) не отговарят по микробиологични показатели от с. Хвойна. РЗИ – Смолян издаде предписания и даде подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. Взети контролни проби води, които отговарят на нормативните изисквания.
 
27 Jun 2022

Уведомяваме жителите на област Смолян, че Министерството на здравеопазването одобри препоръките на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката относно прилагането на четвърта доза (втори бустер) иРНК ваксина срещу COVID-19 при всички лица на и над 18 г., които желаят. Становището на Експертния съвет е във връзка с препоръката на Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за осигуряване на възможност рискови лица от населението да получат втори бустер срещу COVID-19. Ваксинацията може да се приложи най-малко 4 месеца след първия бустер при лица със завършен ваксинационен курс.

     Втората бустерна доза иРНК ваксина е силно препоръчителна за следните категории лица на и над 18 г.:

 • Имунокомпрометирани;
 • Трансплантирани пациенти, получаващи имуносупресивна терапия;
 • Пациенти на хронична диализа;
 • Пациенти с онкохематологични заболявания;
 • Потребители и персонал в социални заведения, осигуряващи дългосрочна грижа за възрастни хора;
 • Медицински специалисти, ангажирани с лечението на пациенти с COVID-19;
 • Възрастни хора на и над 65 г.
 
21 Jun 2022
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 2 броя (с. Вишнево, с. Оряховец – община Баните. Причина – замътване на водата, вследствие на интензивни валежи. Период на режима 11-12.06.2022 г.).
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.06.2022 г. – 15.06.2022 г. – 8 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 5 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – 1 проба не отговаря по микробиологични показатели от с. Соколовци, община Смолян. РЗИ – Смолян издаде предписание и даде подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. Предстои да се вземат контролни проби води.
 
03 Jun 2022
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 1 брой (гр. Доспат –„Висока зона и Средна зона“. Причина-намален дебит на водоизточниците. Към момента е възстановено водоподаването).
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 16.03.2022 г. – 31.03.2022 г. – 18 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 15 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – няма.

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... Следваща >>