Gerb

НОВИНИ

На вниманието на всички български граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от държави, попадащи в т.нар. „червена зона“

Заповедта на МЗ за определяне на правилата и условията за влизане на територията на Република България е обновена и удължена до 31.08.2021 г.

За влизане в РБългария БЕЗ налагане на задължителна карантина е необходимо да представите:

        1. Документ за завършен ваксинационен курс ИЛИ документ за преболедуване

        ЗАЕДНО с

        2. Отрицателен PCR от последните 72 часа, преди влизане в страната

Българските граждани които представят само един от документите (ваксина/документ за преболедуване, или PCR), се поставят в карантина 10 дни. Карантината се отменя при представяне на негативен PCR направен до 24 часа след пристигане в РБългария.

Българските граждани които НЕ представят нито един документ, се поставят под карантина за 10 дни без право на отмяна.

Децата между 12-18 г. се допускат с PCR и без карантина. Ако влязат без PCR, се налага карантина която може да бъде отменена с отрицателен PCR до 24 часа.

Децата под 12 г. се допускат в РБългария без изискване за тест и не подлежат на карантина.

Заповед № РД-01-645 от 28.07.2021 г. за определяне на правилата и условията за влизане на територията на Република България, изм. със заповед № РД-01-673 от 02.08.2021 г.