Gerb

НОВИНИ

На вниманието на български пенсионери, ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина, относно необходимите документи, които следва да предоставят в РЗИ във връзка с изпълнение на Постановление № 474 от 2021 г. на Министерския съвет
 1. Всяко лице, което претендира, че е български пенсионер, ваксиниран срещу COVID-19 в чужбина, поради което не е получил определената с Постановление № 474 от 2021 г. на Министерския съвет еднократна допълнителна сума към пенсията в размер на 75 лв. и е  с адресна регистрация в област Смолян, следва да изпрати или предостави на място в РЗИ Смолян следната информация:
 • копие на документ за самоличност, съдържащ трите имена на лицето и национален идентификатор (ЕГН или ЛНЧ)
 • копие на  документ за поставени дози ваксини срещу COVID-19, съдържащ същите имена на лицето, които са изписани и на документа за самоличност, както и дата на поставяне на ваксината/ваксините срещу COVID-19, търговското наименование на лекарствения продукт, пореден номер на поставената доза (когато е приложимо). Документът трябва да съдържа идентификационен номер, QR-код или подпис с печат на медицинския специалист, извършил ваксинацията.
 • данни за контакт: телефонен номер, електронен адрес за обратна връзка с лицето/неговия законен представител

Забележка: информацията може да се предостави и на място в РЗИ от лицето или негов законен представител.

 1. Информацията се отнася единствено за български пенсионери, които са ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина и не са вписани в регистъра за имунизации срещу COVID-19/imunohis.bg като получили:
 • втора доза от ваксините Comirnaty, Vaxzevria или Moderna;
 • първа доза от ваксината Janssen;
 • бустерна доза ваксина срещу COVID-19

до 30 юни 2022 г. включително.

 1. Документите по т. 1 могат да се предоставят в РЗИ Смолян :
 • на място  в Центъра за административно обслужване - гр. Смолян, бул. „България“ 26, ет.1
 • по електронен път на адрес - rzi@rzi-smolyan.com

  най-късно до 15 юли 2022г. включително.

 1. След получаване на посочените документи и преглед на тяхната пълнота, лицата, подали документите се информират относно тяхната пълнота и съответствие и евентуалната необходимост от допълнителна информация в кратък срок.
 2. Данните за лицата, отговарящи на условията, се предоставят от МЗ на НОИ за изплащане на добавка от 75 лв. към пенсията им.