Gerb

НОВИНИ

РЗИ и РИОСВ – Смолян призовават: да защитим природата, като не пушим!

Тази година 31 май, Световният ден без тютюнопушене, се чества под мотото „Тютюнът – заплаха за нашата околна среда." Той насочва вниманието към негативното въздействие на тютюна върху здравето на планетата ни и цели да даде на пушачите още една причина да се откажат. Глобалната инициатива на Световната здравна организация има за цел също да разкрие тактиките на тютюневата индустрия да направи „зелени“ и по-привлекателни своята репутация и продуктите, като ги представи като екологично чисти и еко-съобразни.

По този повод експерти от Регионалната здравна инспекция и Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите в Смолян ще проведат срещи с гимназисти от областния град. С младите хора ще бъдат дискутирани сериозните екологични вреди от отглеждането и консумацията на тютюн. Идеята е да се повиши мотивацията им за живот, опазващ природата и собственото им здраве чрез отказ от употреба на тютюневи и свързаните с тях изделия. Срещите са посветени и на предстоящия 5 юни, Световен ден на околната среда, с надслов „Само една планета“.

Вредното въздействие на индустрията с цигари и други продукти за пушене върху околната среда е огромно и продължава да расте. Тютюнът убива над 8 милиона души всяка година и допълнително уврежда здравето ни чрез последствията за природата през целия му жизнен цикъл – от отглеждането и производството на различни продукти от него до разпространението, консумацията им и отпадъците от тях.

Тютюневата индустрия допринася за изменението на климата, хаби ценни природни ресурси и уврежда екосистемите.

  • Едно от нещата, чрез които прави това, е отделянето на парникови газове в количество от 84 млн. тона еквивалент на въглероден диоксид, равни на изтрелването в космоса на 280 хил. ракети.
  • Около 3,5 млн. хектара земя се унищожават за отглеждане на тютюн всяка година в световен мащаб. Това води до обезлесяване и изчерпване на почвата, свързано с продоволствена несигурност и трудности в изхранването на населението. Превръщането на гори и плодородни земи в пустиня заради тютюна сега се наблюдава в много страни, включително Бразилия, Индия, Йордания и Куба.
  • Целият жизнен цикъл на една цигара изисква приблизително 3,7 литра вода. Ако се откаже от пушенето, „средният“ пушач може да спести до 74 литра вода на ден.
  • В цигарения дим се съдържат над 7000 химични съединения, които се отделят в околната атмосфера и се вдишват и от други хора – 70 от тях са вещества, които образуват рак.
  • По данни на СЗО 4,5 трилиона цигарени фасове се изхвърлят в околната среда всяка година, което ги прави най-разпространения боклук на планетата. Цигареният филтър е източник на замърсяване с микро-пластмаса и са му необходими около 10 години, за да се разгради – това позволява на никотина и другите токсични вещества в него да се просмучат в околните екосистеми. Фасовете са особено опасни за водните басейни и живота в тях.
  • Неправилното изхвърляне на вече непотребните електронни цигари и други електронни устройства за пушене е изключително вредно. Отпадъците от тях замърсяват водите и почвите, и застрашават животинския свят с пластмаса, никотинови соли, тежки метали, олово, живак и запалими литиево-йонни батерии. Много от тези изделия са за еднократна употреба, като някои вече масово използвани у нас марки електронни цигари, което още повече обременява природата.

„Въздействието на употребата на тютюн върху околната среда добавя ненужен натиск върху и без това оскъдните ресурси на нашата планета и крехките екосистеми. Това е особено опасно за развиващите се страни, защото там става по-голямата част от производството на тютюн.”, твърдят експерт от СЗО. С всяка цигара, която пушим, човечеството буквално изгаря ресурси там, където те вече са оскъдни, изгаряме ресурси, от които зависи самото ни съществуване. Намаляването на консумацията на тютюн трябва да бъде прието от правителствата по света като ключова стъпка за постигане на всички Цели за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации (ООН), а не само тези, пряко свързани със здравето.

Здравата инспекция и еко-инспекцията в област Смолян призовават да не си затваряме очите пред фактите – тютюнът вреди не само на човешкото здраве, но и на здравето на земята. Спирането на употребата на цигари и другите изделия с тютюн и никотин е важна стъпка, за да спасим нашата планета.

Изготвено по материали от интернет страницата на СЗО

Д. Иванова, гл. експерт,

отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето, РЗИ – Смолян