Gerb

НОВИНИ

Водата в селата Ряка, Градът и Тънкото е годна за пиене.

Взетите от РЗИ – Смолян  контролни проби от водоизточниците в тези населени места показват, че  водата отговаря на изискванията на Наредба 9  и е годна за пиене. Профилактиката  в с. Тикале продължава, поради възникнала необходимост от измазване стените на местния водоизточник.

Остава в сила временната забрана за ползване на водата от четирите крайпътни чешми в с. Борино, въпреки докладваната от кмета на селото извършена профилактика. Разрешението за ползване на водата от населението ще стане след вземането на контролни проби от РЗИ и установени добри резултати.