Gerb

НОВИНИ

Добрата комуникация с гражданите и институциите издига имиджа на всяка администрация.

Това научиха служителите на РЗИ – Смолян по време на провелото се в здравната инспекция двудневно обучение (на 27 и 28 юни 2017 г.)  с лектор изпълнителният директор на асоциацията на специалистите по комуникации в общините Михаела Малеева. Използвайки различни похвати, тя обоснова необходимостта от ефективно общуване между хора и институции като ключ към успеха през 21 век. Тя обърна внимание върху ролята на социалните мрежи и на интернет при изграждането на публичния имидж и необходимостта от  внимателен подбор на начините и средствата за представянето на хора и институции във виртуалното пространство. Чрез ролеви игри служителите на здравната инспекция научиха тънкости в общуването за подобряване на комуникацията им в контролната дейност и при работа с гражданите.