Gerb

НОВИНИ

Регионалният съвет за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, прие Програма за обучение на ръководния и медицински персонал в условията на бедствия за периода 2017 г. – 2018 г.

На свое заседание, провело се на 22.06.2017г. в РЗИ – Смолян, членовете на Регионалния съвет за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, приеха единодушно Програма за обучение на ръководния и медицински персонал в условията на бедствия за периода 2017 г. – 2018 г.  В качеството си на гост – лектор, ст. инспекторът от Регионална дирекция „ПБЗН” – Смолян инж. Бойка Кирякова разясни на присъстващите основните промени в Закона за защита при бедствия, неговите цели и приоритети. Съгласно новите разпоредби, всички лечебни заведения за болнична помощ, независимо от своята категория, също трябва да разработват  планове за защита при бедствия.