Gerb

НОВИНИ

73 души провериха здравния си статус за носителство на ХИВ/СПИН.

В периода 01-30 август 2017 година по време на Лятната антиСПИН кампания, организирана от Регионална здравна инспекция – Смолян, 30 жени и 43 мъже на възраст от 11 до 70 години  провериха своя ХИВ –статус. 45 от тях направиха това чрез т.н. „Бърз тест”, подпомогнати от мобилните екипи, посетили открити басейни в Девин, Рудозем и Златоград, а 28  души се изследваха по метода „Елайза” в Приемния кабинет на здравната инспекция. Всички резултати са отрицателни.

По време на профилактичния скрининг 28 души (16 мъже и 12 жени)  се изследваха безплатно за хепатит тип В и тип С, а 29 – за сифилис. Две от пробите са положителни за хепатит тип В.