Gerb

НОВИНИ

И тази година училищата са готови за стартиране на учебния процес.

Извършените от служители на Регионална здравна инспекция – Смолян проверки за готовността на училищата за първия учебен ден показват, че всички отговарят на здравно-хигиенните изисквания. Изпълнени са издадените в края на миналата учебна година 14 предписания на училища за: освежаване на класните стаи, кабинети, коридори, физкултурни салони и съблекални към тях,  за изкърпване на мазилки по стени, тавани, цокли и извършване на блажно боядисване, за подмяна на амортизирани подови настилки и ремонт на санитарни възли. Осигурени са и ергономични столове в компютърните зали.

В три училища и едно ученическо общежитие сроковете за изпълнение на предписанията са удължени поради липса на квалифицирана работна ръка и очаквано финансиране на дейностите по проекти.  Изпълнението на строително - ремонтните работи няма да възпрепятства учебния процес.

Съществуващите 38 здравни кабинети в училищата и 40 в детските градини са регистрирани  и оборудвани съгласно здравно - хигиенните изисквания. В 25 детски заведения няма здравни кабинети. Според броя деца, в една част от тях е осигурен медицински специалист в определени дни от седмицата, а в други при необходимост ще се търси личния лекар.

Учебната 2017/2018 г. започва с промени в Наредба №10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. Основен акцент е изискването за включване в учебната програма на всички избираеми часове и подреждането им съобразно конкретни групи по компетентности.

             Влиза в сила и нов ред за издаване на медицински бележки за учениците. Те трябва да съдържат № на документа за преглед, диагноза с посочен код на заболяването и уникалния идентификационен номер на лекаря. Последният е длъжен да предостави необходимата информация на контролиращите го инспектори от  РЗИ и ИАМО.

             За превенция на констатираните при годишните профилактични прегледи на децата и учениците най-чести заболявания (инфекции на горните дихателни пътища, затлъстяване, нарушения в зрението и гръбначни изкривявания )  специалистите от РЗИ

ще продължат активно да работят в областта на здравното възпитание и изграждането на здравословни навици. Още в първия учебен ден първокласниците от малките основни училища ще получат като подарък от нас „Здравно букварче”, а медицинските специалисти, обслужващи учебните звена ще могат да повишат знанията си в областта на превенцията на хиподинамията и на гръбначните изкривявания чрез организираното от РЗИ еднодневно обучение в началото на м. октомври в областния град.

И през новата учебна година ще продължим  оказването на методична помощ в сферата на здравословното хранене както и контролът върху менютата и предлаганата храна в детските заведения, ученическите столове и павилионите. През изтеклата година за установени нарушения, свързани с предлагане на забранени храни са издадени 4 предписания и са съставени 4 акта.

             Нека новата учебна година бъде здрава и успешна!

Д-р Мими Кубатева

Директор на РЗИ - Смолян