Gerb

НОВИНИ

РЗИ – Смолян стартира проект за подобряване на медицинското осигуряване при бедствия.

javascript:void(0)На 13.10.2017 г. в  залата на хотел „Дикас” в гр. Смолян се проведе семинар  по проект „Подобряване управлението на медицинското осигуряване”, реализиращ се по програма BG 07 «Инициативи за обществено здраве» на Фонда за двустранни отношения на програмно ниво – мярка б). РЗИ – Смолян е бенефициент по проекта, а партньори са неправителствената организация „Културата премахва границите” от Кралство Норвегия.
Основната цел на проекта е подобряване управлението на медицинското осигуряване в областта, при различни кризисни ситуации. До края на м. октомври ще се проведат серия от срещи в Смолян и Осло с ръководители на ключови структури за медицинско осигуряване  при кризи. След обмяна на добри практики, ще бъдат планирани действия за бъдещи инициативи в областта на общественото здраве между градовете Смолян и Осло.

Общата стойност на проекта е 29 300 евро. Безвъзмездната финансова помощ е от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009г.- 2014 г.

Крайният срок за приключване на проекта е 31.10.2017 г.