Gerb

НОВИНИ

Експерти от Смолян и Осло ще обменят добри практики в сферата на борбата срещу зависимостите и промоцията на здравословен начин на живот.

На 19.10.2017г.  се проведе първата работна среща за споделяне на опит и обмен на добри практики в областта на борбата със зависимостите и промоцията на здравословен начин на живот между институции от Смолян и Осло. Проектът се реализира от РЗИ – Смолян в партньорство с норвежката Лаборатория за обучение Бйеркакер (организация с нестопанска цел, чиято дейност е свързана с обучение и образование на възрастни,обществено здраве, психично здраве и активен живот на възрастните хора).  

 В рамките на няколко работни срещи в България и Норвегия, експерти от двете страни ще  представят свои добри практики, ще обсъдят възможностите за прилагане на част от  споделения положителен опит съобразно конкретните условия в страната си,  ще планират бъдещи съвместни инициативи и ще подпишат споразумение за сътрудничество.

Проектът е  на стойност 18 000 евро. Безвъзмездната финансова помощ е от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009г.- 2014 г.

Крайният срок за приключване на проекта е 31.10.2017 г.