Gerb

НОВИНИ

Всички училища в област Смолян са готови да започнат новата учебна година.

       Извършените от служителите на Регионалната здравна инспекция в Смолян проверки за готовността на училищата за първия учебен ден показват, че всички отговарят на здравно-хигиенните изисквания. Директорите на 7 учебни заведения са изпълнили издадените в края на миналата учебна година предписания за: освежаване на класните стаи, кабинетите, коридорите, физкултурните салони и съблекалните, за подмяна на подови настилки и  учебна мебел, както и  за ремонт на санитарните възли. В смолянското ученическо общежитие е извършен основен ремонт на санитарните възли и частичен на баните, но не е подменена старата дограма поради липса на финансов ресурс. По същата причина с удължен срок на предписанието е и средното училище в Чепеларе, където предстои подновяване на мазилката на фасадата на сградата. Прави добро впечатление, че освен предписаните от РЗИ – Смолян мерки, в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Рудозем е извършен генерален ремонт на сградата и пространствата около нея, както и монтиран асансьор за осигуряване на достъп от инвалиди.

            В навечерието на новата учебна година здравните инспектори извършиха проверка и на подлежащите на контрол 37 здравни кабинета в училищата и 38 в детските градини на територията на област Смолян. Всички отговарят на санитарно – хигиенните изисквания и разполагат с необходимите лекарствени средства в спешния шкаф за оказване на първа помощ. В 25 детски градини няма здравни кабинети, но според броя на децата е осигурен медицински специалист в определени дни от седмицата. В други 8 детски заведения няма медицински специалист, поради малкия брой деца.Същите при необходимост се обслужват от личния си лекар.

            През предходната учебна година с контрол са обхванати всички 19 ученически бюфета и 11 ученически стола за спазване изискванията за здравословно хранене на учениците. Проверките в ученическите столове показват, че предлаганите там менюта са съобразени с нормативните изисквания, спазват се технологиите за приготвяне на здравословна храна, а порциите са с необходимия грамаж. Във всички бюфети се предлагат макар и в непълна гама здравословни храни и напитки – топли и студени сандвичи с млечни продукти и колбаси,тестени закуски с колбас или млечно-зеленчукова плънка, нискомаслени млека, айран, натурални 100 %-ви сокове, бутилирани изворни и трапезни води, студен чай и др. За предлагане на захарни изделия, газирани напитки и храни с високо съдържание на мазнини, е санкциониран  един наемател на бюфет.

            От началото на 2018 година влезе в сила Наредба 1, касаеща физиологичните норми за хранене на населението. Тя променя изискванията към енергията, която получават чрез храната децата и учениците. В новите менюта се намаляват  количествата мазнини и въглехидрати, а се увеличават тези на влакнините, съдържащи се в плодовете, зеленчуците и зърнените храни. Контролът на РЗИ – Смолян по отношение спазване на новите изисквания ще започне след излизане от печат на новите рецептурници за хранене на децата.

            Служителите на РЗИ – Смолян пожелават на учениците и учителите в областта здраве и успешна нова учебна година!