Gerb

НОВИНИ

Обучение на тема: “ Организация на медицинското осигуряване при терористичен акт“ се проведе в РЗИ – Смолян.

На 13.06.2019 г. в Регионална здравна инспекция – Смолян се проведе обучение на членовете на съвета по медицинско осигуряване и отговорниците по отбранително - мобилизационна подготовка на лечебните заведения за болнична медицинска помощ и центъра за спешна медицинска помощ в областта на тема: „ Организиране на медицинското осигуряване при терористичен акт“.  Специалисти от  ДАНС представиха нормативната база, регламентираща действията и отговорностите на всяка една институция, специфичната терминология, начините за взаимодействие и смисъла на добрата подготовка за постигането на бърза и адекватна реакция. Директорът на РЗИ – Смолян д-р Мими Кубатева запозна участниците с отговорностите им и организацията на медицинското осигуряване при реализиран терористичен акт и сподели поуките от случая „Сарафово“ през 2012 година. Основните  фактори за адекватно медицинско осигуряване на населението при терористичен акт са:

  1. Своевременна реакция при получен сигнал за терористичен акт;
  2. Много добра координация между Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция, лечебните заведения и другите институции;
  3. Структурите на здравната мрежа да бъдат подготвени за действия при кризисни ситуации.