Gerb

НОВИНИ

През януари отбелязахме Световния месец на радона

Месец януари се отбелязва като месец, посветен на информираността за здравното въздействие на естествения радиоактивен газ радон и начините за намаляване на концентрацията му на закрито.

На 23.01.2020 г. в РЗИ – Смолян се проведе заседание на Областния координационен съвет по Националния план за намаляване на риска от облъчване от радон (2018 – 2020 г.). Представителите на общините, Областна администрация и други заинтересовани институции се запознаха с отчет за дейността през изминалата година. Акцент в нея е стартиралото през декември 2019 г. измерване на нивата на радон в училищата на област Смолян. Експерти на здравната инспекция поставиха близо 400 детектора на специално определени места в повече от половината учебни заведения на региона. Те ще престоят там до края на учебната година. Изследването е част от проучване в цялата страна съвместно с  Националния център по радиобиология и радиационна защита и е предшествано от национални проучвания на нивата на радон в детските градини (2015 г.) и в жилищни сгради (2016 – 2017 г.).

Важна стъпка в работата на РЗИ – Смолян през изминалата година беше и закупуването на осем цифрови измерителя на обемната концентрация на радон. Уредите са единствени по рода си сред ползваните от здравните инспекции в България и дават възможност да се проследяват и контролират вече регистрирани завишени нива на радиоактивния газ.

На областното заседание бяха представени и насоките за дейност през 2020 г. Освен измерванията в училищата, те включват и идентифицирането на работни места с възможни високи нива на радон. Това биха могли да бъдат подземни и приземни обекти като мини, помпени станции, съоръжения за пречистване на вода, рехабилитационни и СПА центрове с минерална вода, туристически и културни обекти и други производствени, обществени и административни сгради.

Радонът е естествен радиоактивен газ, невидим, без мирис и вкус, който се образува непрекъснато при разпадането на уран в почвата и скалите. Той може да достига до повърхностните земни слоеве и въздуха, и свободно да прониква в сградите чрез дефекти във външната им обвивка и пукнатини в основите.

Радонът е втората след тютюнопушенето причина за възникване на рак на белия дроб и е главният фактор за това заболяване при непушачите. Влиянието върху риска за белодробен рак оказват продължителността на облъчването, възрастта (децата са по-чувствителни), наличието на тютюнопушене и други канцерогени. Вдишването на въздух с високи нива на радон за дълъг период от време може да повиши риска от развитие на злокачествено заболяване. Той се увеличава многократно (около 16 пъти) при комбинираното действие на тютюнопушене и облъчване от газа. 

Въздействието на радона може да се намали чрез измерване на концентрацията му в сградите (жилищни, административни и други) и предприемане на необходимите действия. Основна превантивна мярка е редовеният приток на свеж въздух чрез проветряване, особено през зимата, когато постъпването на радон е около четири пъти по-интензивно, отколкото през лятото, и чрез поставяне на вентилационни клапи на прозорците. Трябва да се има предвид също, че съвременната тенденцията за пестене на енергия чрез уплътняване на прозорците води до намаляване на въздушния обмен и с това до възможно повишаване на концентрацията на радона. При установени по-високи нива на газа могат да се използват и методи за спиране навлизането му в сградата чрез запечатване на пукнатини в подове и стени, и вентилация на подподовите пространства и помещения чрез тръби и вентилатори.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на РЗИ – Смолян в рубриката „Радон – що е то?“.