Gerb

НОВИНИ

Заседание на Областния кризисен щаб за борба с Коронавирус COVID -19

На 28.02.2020 г. се проведе заседание на Областния кризисен щаб за борба с Коронавирус COVID -19.

Директорът на РЗИ представи информация относно характеристики на новия вирус и причиняваната инфекция у хората. Източник на вируса са животни, но се разпространява от човек на човек, предимно въздушно – капково.

Ситуацията в Смолян е спокойна. Няма официални данни за завърнали се от Китай и Италия лица. Единствен сигнал от ЦСМП е подаден вчера следобед за жена, завърнала се от Северна Италия на 15.02.2020г. със субфебрилна температура и отпадналост. Хоспитализирана е в инфекциозно отделение на МБАЛ – Смолян. Днес е клинично здрава. Ще бъдат изпратени проби за изследване в референтната лаборатория на НЦЗПБ – София.

Д-р Кубатева запозна членовете на щаба с предприетите превантивни действия на РЗИ за готовност по недопускане и реагиране в случай на поява на заболяване от COVID-19.

Директорът на дирекция „Надзор на заразните болести“ д-р Сийка Чернева, информира за предоставените материали и указания на лечебните заведения в областта. Инфекциозното отделение към областната болница ще осигури до 20  легла в случай на необходимост. Осигурени са лични предпазни средства за медицинския персонал във всички лечебни заведения за болнична медицинска помощ. Недостиг на такива съобщават от сдружението на общопрактикуващите лекари.

След проведената дискусия по темата Щабът реши:

1. На ГКПП – Златоград се вземат мерки за граничен контрол на граждани, влизащи в страната, които ще попълват анкетни карти, с които ще бъдат информирани Регионалните здравни инспекции по места и личните лекари на гражданите.

2. Всички институции да имат повишено внимание за недопускане, а при случаи -  за ограничаване разпространението на COVID-19.

3. Лечебните заведения в областта стриктно да спазват алгоритъм за поведение при съмнителен случай за COVID-19.

4. Гражданите да запазят спокойствие, да мислят и се предпазват като при грипна инфекция.

- да не пътуват в страни с установен вирус

- да избягват публични събирания и контакти с болни

- да спазват лична и битова хигиена

- да предприемат мерки за засилване на имунната система

- при първи симптоми на инфекция да се свържат с личния си лекар

5. Информация за Коронавируса да се качи на страниците на общините

6. Информация за епидемичната обстановка, свързана с Коронавируса ще дава на медиите РЗИ.

Щабът има за цел да координира дейностите между институциите за превенция и своевременно реагиране при поява на новия вирус.