Gerb

НОВИНИ

СЕДМИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА РЗИ-СМОЛЯН 25-30 МАЙ 2020 Г.

През периода 25-30 май 2020 г.:

Излекувани са: 1 пациент от инфекциозно  отделение наМБАЛ-Смолян, с което вече няма хоспитализирани пациенти с Ковид-19 на територията на областта  и 4 на лечение в дома, снети от РЗИ от карантина.

Изследвани проби:

С ПСР – общ брой -58:  от РЗИ- 40от МБАЛ –Смолян  - 18, от пробите 8 са на медици, 29 са на персонала и потребителите на ЦНСТПЛФУ в гр. Неделино. Всички са отрицателни.

Към момента са обхванати с ПСР  всички работещи в социалните домове в областта и няма позитивни.

Бързи тестове – общо 208: 2 са за антигени и са негативни; от тези за антитела/АТ/ има 2/+/ на ИгМ и ИгЖ. От тях 105 са на работещи в ЦСМП , отрицателни за АТ, изработени в РЗИ, с което приключи изследването на медиците от СМП.

68 теста са на домуващите в ДСХ в с. Фатово и 5 на персонал от РЗИ. Отрицателни са.

Под карантина – контактни на Ковид-19 са 2, на 28 дневна изолация за лечение в дома- 2  и ..7 след. дехоспитализация.

Медицински специалисти от РЗИ проследяваха 10 карантинирани лица без ОПЛ. Извършени са 57 проверки за спазване на карантина, без установени нарушения.

От днес, съгласно Заповед на министъра на здравеопазването отпада 14дневната карантина на завърнали се от чужбина лица, с изключение на 8 държави- рискови зони и трети страни, с изключение на РСМакедония и РСърбия. Със заповед на директора на РЗИ-Смолян до края на днешния ден ще бъде прекратена карантината на лицата в заварено положение. При евентуална проверка от полицията, всеки попадащ в тази категория е длъжен да удостовери, че се е завърнал от нерискова страна.

     За спазване на противоепидемичните мерки относно недопускане възникването и разпространение на ВБИ  са осъществени  17проверки в лечебни заведения за болнична помощ  и са взети 100 проби за контрол на дезинфекцията. Няма установени нарушения

  Проверени са 12 детски заведения по повод възстановяване   приема на деца в детските заведения. Констатирана е  добра  подготовка за преминаване в работен режим, предприети са действия  съобразени с указанията на МЗ. Персоналът е запознат с изискванията за безопасност, в т.ч. носене на лични предпазни средства и дезинфекция на помещенията, осигурени са достатъчно количества дезинфектанти,  уточнени са начините  на прием и  сутрешен филтър, храненето, спазването на дистанция и др.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки за подготовката на учебните заведения  за провеждането на изпитите в училищата в условията на  COVID-19, установено при  извършените  13 проверки в училища в областта.

Не са констатирани нарушения на противоепидемичните мерки /ПЕМ/ при проверките на 16 обекта с обществено предназначение - 8 фризьорски и козметични салони, 3 зали за спорт, 2 заведения за обществено хранене с открити тераси и градини и 3 магазина за промишлени стоки.

За неносене на маска от продавач в хранителен магазин е съставен 1 акт за административно нарушение.

С удовлетворение можем даотбележим, че епидемията в областта затихва и обръщам внимание на гражданите да продължим да спазваме основните ПЕМ за дистанция, маски в затворени пространства и добра  хигиена, за да запазим постигнатото с направените много общи усилия досега.

На дневен ред е възстановяването на икономиката в региона и започваме да се сблъскваме отново със сериозен проблем по отношение на искания от бизнесмени за съгласуване на инвестиционни предложения, които не могат да бъдат удовлетворени поради несъответствия с нормативните изисквания. Препоръчвам на всеки, който предприема бизнес инициатива, да се запознава предварително със законовите изисквания към съответната дейност или обект, за да се избегнат недоразумения с институциите, както и да избегнат негативни последствия.

д-р Мими Кубатева

директор на РЗИ-Смолян