Gerb

НОВИНИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ МАСОВ СКРИНИНГ ЗА НАЛИЧИЕ НА АНТИТЕЛА СРЕЩУ КОВИД-19

1. Описание

В периода 15 юни - 6 юли 2020г. бяха извършени бързи тестове за антитела срещу SARS- Cov-2 на 350 жители от област Смолян в три възрастови групи както следва:

 • от 0 до 17 г.      -      50 лица,
 • от 18 до 59 г.    -    182 лица,
 • над 60 г.            -    118 лица.

 

Групите са определени от отдел „Статистически изследвания - Смолян“ на база относителният им дял от общия брой население. ОПЛ от 43 ИАПМП в 10-те общини на областта взеха проби венозна кръв от пациенти на случаен принцип, които са изследвани в лабораторията на РЗИ-Смолян.

2. Методи на изследване

- статистическа анкета,

- имунохроматографски анализ за откриване на ИгЖ и ИгМ в човешки серум.

3. Резултати

От 350 изследвани осем лица (2,3%) са положителни на ИгЖ, разпределени както следва:

 • по общини - Смолян -5 лица, Чепеларе -1, Златоград -1, Борино -1

 • по пол - 4 мъже и 4 жени
 • по възрастови групи - относителен дял позитивни
 • от 0 до 17 г.        -      2 лица или 25,0% от всички изследвани,
 • от 18 до 59 г.      -      3 лица или 37,5%,
 • над 60 г.              -      3 лица или 37,5%.

От 0 до 18 г. са 2 лица или 4,0% от групата. Нямат контакт с позитивен, но един е имал симптоми на инфекция.

В активна трудова възраст са 3 жени или 1,6% от изследваните в групата 182 лица. Една от тях е имала контакт с позитивен на К-19 и е с пневмония (33,3%), лекувана е в дома си от специалист. Другите две са без оплаквания (66,7%).

Над 60 годишна възраст са 3 лица - двама мъже и една жена, или 2,5% от групата от 118 лица. И тримата са имали оплаквания, само един е контактен на позитивен на К-19. Същият е с пневмония и е лекуван в болница. От останалите двама,  единият е потърсил медицинска помощ, а другият се е самолекувал симптоматично. 

4. Без контакт и без симптоми са 3 лица или 37,5% от положителните на ИгЖ.

5. Контакт с  позитивен на К-19 са имали 2 лица (25,0%) - от тях  с Пневмония: един лекуван от специалист в дома си и един в болница, и двамата са излекувани.

6. От позитивните, симптоми съобщават 5 лица или 62,5%.

7. Честота на симптомите:

Повишена температура          -    4 лица или 80,0% от позитивните със симптоми,

Затруднено дишане                -    3 лица или 60,0%,

Болки в мускули и стави        -    3 лица или 60,0%,

Хрема                                       -    2 лица или 40,0%,

Кашлица                                  -    2 лица или 40,0%,

Обрив                                       -    2 лица или 40,0%, 

Диария                                     -    1 лице или 20,0%, 

Променено обоняние и вкус  -    1 лице или 20,0%.

8. Потърсили медицинска помощ – 4 лица, 80,0% от петте болни, като от тях:

лекувани в дома                      -    3 лица или 75,0% и

в болница                                 -    1 лице или 25,0%.

ИЗВОДИ:

 1. Еднаква е честотата на хората с установени антитела при двата пола.
 2. По-често са се срещали с вируса хората в активна и над тази възраст.
 3. 37,5% (трима от 0 до 59 г.) са изкарали инфекцията без оплаквания, което потвърждава твърденията за безсимптомно протичане.
 4. Всички позитивни на възраст над 60 г. са имали симптоми на инфекцията, т.е. възможно е възрастните да боледуват по-тежко.
 5. По-чести са леките форми на инфекцията лекувани в дома. 25,0% от болните са лекувани в ЛЗБМП.
 6.  Съобщените различни симптоми корелират по вид и честота с описаните в научни публикации.
 7.   По-висока с над 1% е честотата на носителите на антитела срещу К-19 в Смолянска област (2,3%) от тези в област Пловдив (1,0%), вероятно поради по-ранното развитие на епидемичния процес в нашата област.
 8. Проучването е направено в период след сравнително спокойна епидемична обстановка в областта, последвана от значително завишаване на случаите с К-19, което предполага промяна на броя на хората с АТ.

Наличието на Ат при откритите позитивни ще бъде проследено през месец октомври тази година с бързи тестове.

Благодаря на всички участници в проучването - от отдел „Статистически изследвания - Смолян“, учствалите общопроктикуващи лекари,  екипа на РЗИ-Смолян, както  и  за съдействието на областния щаб за противодействие на Ковид-19 и кметовете на населените места.

д-р Мими Кубатева

директор на РЗИ-Смолян