Gerb

НОВИНИ

Здравният министър проф. Ангелов посети гр. Смолян на 18 август за запознаване с готовността на областното здравеопазване по овладяване на пандемията от Ковид-19

Министърът се срещна и със служители от РЗИ. В заседателната зала  представителите на дирекции „Медицински дейности“, АПФСО и отделите „Противоепидемичен контрол“ и „Профилактика и промоция на здравето“ бяха поздравени за неуморната, денонощна работа по овладяване на пандемията и отдадеността им  на здравето на хората. „ В този момент РЗИ са силата на системата на здравеопазване в България“ изтъкна проф. Ангелов и изказа благодарност на всички работещи в инспекцията.  Участниците в срещата бяха предразположени за откровен разговор и те от своя страна  активно поставиха въпроси и предложения във връзка с работата и областното здравеопазване. Сред тях се откроиха: проблеми при провеждане на епидемиологичните проучвания, оптимизиране организацията на областната болнична помощ, необходимостта от специалист онколог в доболничната медицинска помощ, липсата на кандидати медицински специалисти за работа в РЗИ. Инспекторите изразиха несъгласие от предложения в проекта на МП начин за разпределяне на  30%-то увеличаване на работните заплати в РЗИ, тъй като увеличението се ограничава реално до 15%.

Наред с обсъдените проблеми, директорът на инспекцията  запозна  министър Ангелов  с работата на здравното заведение и успешните международни проекти, по които е работено през последните години.  За спомен  подари  книгата с историята на РЗИ-Смолян „ Десетилетия в полза на общественото здраве“.

Срещата с министъра на здравеопазването беше ползотворна и обнадеждаваща.

Д-р Мими Кубатева

Директор на РЗИ –Смолян