Gerb

НОВИНИ

ПРОВЕДЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТ СМОЛЯН

        Новият коронавирус – Sars-Cov2 се появи в смолянска област на 18 март т.г. В периода март – май епидемичната обстановка бе сравнително спокойна. В началото на м. юни ситуацията започна да се влошава с избухването на голямо производствено огнище в гр. Доспат. За превенция на разпространението на инфекцията в домове предоставящи социални услуги за възрастни хора, определени като места с повишен риск, след получени писма от МЗ, РЗИ-Смолян организира периодични скринингови изследвания на персонала и потребителите във всичките 5 социални домове за възрастни в нашата област- 3 в селата Фатово, Ровина, Петково и 2 ЦНСТ в градовете Мадан и Неделино.  Обхванати  са през: м. юни - 455лица, м. август-септември- 437, октомври- 367 и м. ноември, до момента-420, общ брой тестове- 1679.

       Изследванията са проведени от екип на РЗИ-Смолян, с изключение на тези през м. октомври. Поради завишената заболяемост от Ковид-19 в областта и ангажираността на служителите на инспекцията с епидемичния надзор, се наложи да бъде наета външнафирма, която  предостави комплексна услуга – вземане, транспорт, съхранение и тестване  на пробите за  антитела в лицензирана лаборатория , с единична цена 23лв. с ДДС.

      Направени  са бързи тестове за наличие на антитела срещу коронавируса, а на далите положителни резултати са взети проби за ПСР. През м. август /септември са установени 7 лица с антитела, без позитивни ПСР тестове. През м. октомври – шестима са с антитела, от които 1 служител в с. Ровина има положителен ПСР. През м. ноември – 48 от персонал и 73 от потребителите  /24+16 от Фатово и 24 +57 от Петково/ са с наличие на антитела. От дома във Фатово 1 служител и 3 потребители, 1 от които е хоспитализиран, са с позитивен ПСР.  В  дома в с.Петково също 1 от персонала и 3 потребители са с позитивен ПСР.  Проведено е епидемиологично проучване, предписани са изолация, лечение и наблюдение от личния лекар. На всички останали без ПСР в Петково ще се направи такъв.

        Анализът на резултатите  сочи, че при значителното  повишаване  броят на случаите с Ковид-19 в областта, когато и броят на асимптомните лица в обществото е висок се появяват и  увеличават лицата срещали се с вируса и в домовете за социални услуги. Това се потвърждава и от сходните резултати в двата дома. Налага се по-стриктно изпълнение на противоепидемичните мерки в институциите предоставящи социални услуги, засилено наблюдение от ОПЛ на потребителите и продължаване на скрининговите изследвания, за своевременно предприемане на действия за ограничаване на инфекцията.

      Считаме, че с проведените изследвания успяхме да ограничим до минимум разпространението на заразата в обследваните пет социални структури в областта.

       На брифингите на Областния щаб за противодействие на коронавируса  журналистите  поставят въпроси, очакващи отговори. За съжаление много от въпросите са отправени към неподходящия орган и показват непознаване на законовата уредба, което налага да поясня:

  1. Институциите предоставящи социални услуги не са лечебни заведения, а специализирани институции за предоставяне на социални услуги.
  2. Те са общински стуктури и се финансират от общините.
  3. Общините като доставчик на социални услуги отговарят  за организиране и изпълнение на всички дейности, свързани с предоставянето на социалните услуги.
  4. Контрол и мониторинг за качеството и ефективността на предоставяните социални услуги се осъществява  от Агенцията за качество на социалните услуги.
  5. За здравословното състояние на потребителите отговарят ръководствата на домовете и ОПЛ, който ги обслужва.
  6. РЗИ няма законови правомощия да контролира качеството на медицинската дейност на лечебните заведения, вкл. и тези които обслужват домовете , освен при получени сигнал или жалба, свързани с медицинското обслужване, за спазване на законодателството.
  7. В социалните заведения, като обекти с обществено предназначение РЗИ извършва ДЗК относно  спазване на санитарно хигиенните изисквания.
  8. В условията на епидемия/пандемия здравната инспекция предписва допълнителни ПЕМ и  предприема превантивни дейности за недопускане и ограничаване разпространението на зараза.

Д-р Мими Кубатева

Директор на РЗИ-Смолян