Gerb

НОВИНИ

Епидемиологични данни за туберкулозата

Световната здравна организация насочи вниманието на правителствата и гражданското общество за обединяване на усилията за постигане на стратегията за края на епидемията от туберкулоза, включително действия за справяне със стигмата, дискриминацията, маргинализация и преодоляване на пречките за достъп до здравни грижи.

По данни на СЗО в световен мащаб туберкулозата е заболяване, което е между водещите причини, която води до смърт. През 2015 г. в света - 10.4 милиона души са се разболели от туберкулоза и 1,8 милиона са починали от болестта. През 2015 г. около 1 милион деца по света са се разболели от туберкулоза и 170 000 деца са починали. Над 3 милиона не достигат до здравни грижи. Голяма част от тях живеят в света на най-бедните, най-уязвимите общности и се включват в групата на най-уязвимите лица за туберкулоза.

Туберкулозата е една от основните причини за смърт при хората с ХИВ - през 2015 г. един от всеки три смъртни случаи сред ХИВ-позитивни хора е била причинена от туберкулоза.

Ликвидирането на епидемията до 2030 г. е сред здравните цели на новоприетите Целите на устойчивото развитие.

По експертна оценка в Европейския регион на СЗО през 2015 г. са регистрирани 323 000 нови случаи на туберкулоза и 32 000 смъртни случаи.

Средната заболеваемост на страните от Европейския регион на СЗО през 2015 г.е 36,0 на 100 000 население, а на страните членки от ЕС е 12,8 на 100 000 население.

Основно предизвикателство пред нас, както и пред света, е осъществяването на адекватен контрол върху мултирезистентната туберкулоза. Около 74 000 души в Европейския региона са се разболели от мултирезистентна туберкулоза през 2015 г. Процентът на успешно излекуваните пациенти с мултирезистентната туберкулоза се е повишил през 2015 г. в сравнение с 2011 г., от почти 49% до над 51%, въпреки, че все още остава доста под целта от 75% .

У нас за седма поредна година се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза - от 39.1  на 100 000 население през 2006 г. до  22,5 на 100 000 души през 2015 г..

През годините се запазва тенденция броят на мъжете да е над два пъти по-голям от броя на жените. Над 74% от регистрираните пациенти са с туберкулоза на белия дроб. Над 66% от пациентите с белодробна туберкулоза отделят туберкулозни бацили и крият риск за околните контактни лица. През годините се запазва тенденция от всички регистрирани случаи с туберкулоза над 88% да са новооткрити, а останалите 12% са лица, които в миналото са боледували от туберкулоза (рецидиви, пациенти на повторно лечение, които са прекъсвали лечението). 

През последните години броят на децата от 0 до 17 г. представлява между 9% и 10% от всички случаи на туберкулоза в страната.

През последните пет години в област Смолян се наблюдава снижение на  заболеваемостта от туберкулоза .

През 2016г. са регистрирани общо 12 случая на туберкулоза, което формира заболеваемост 10,75%ооо срещу 22 /19,3%ооо / за 2015 година.. По пол заболелите са 16,66% жени и 83,33% мъже. Регистрираната заболеваемост е под средната за страната.

Заболявания са регистрирани в общини Смолян, Златоград, Девин, Мадан и Рудозем, като заболелите лица са в различни възрастовите групи, но 58,33% от тях са над 55 години.

В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни за всички, които се нуждаят, независимо от техния здравноосигурителен статус. Заболяването е лечимо, стига да бъде открито навреме, да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти, също така важно условие е пациентите да се придържат стриктно към лечението, което е продължително от 6 месеца до 1 година.

През тази година Световният ден за борба с туберкулозата – 24 март се провежда под мотото: „Обединени да спрем туберкулозата”.