Gerb

НОВИНИ

 
23 Mar 2022

         Изисквания за прием на децата в:

 1.  Детски градини родителите подават заявление с приложени следните документи:
 • копие от акта за раждане на детето;
 • здравно-профилактична карта на детето;
 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 • данни за извършените задължителни имунизации за възрастта съгласно Имунизационния календар на РБ
 •  медицинска бележка за липсата на контакт със заразно болен, издадена до 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 • отрицателен резултат от изследване за ентеровируси
 
14 Mar 2022

СКЪПИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКТОРИ,

Призвани сте да работите на предния фронт в защита на общественото здраве. Вие сте неговите рицари и лице на здравната инспекция. Това ви товари с голяма отговорност, която носите достойно. Невинаги разбрани и оценени, не се отказвате от своята хуманна мисия.

Пандемията от Ковид-19 показа на хората значимостта на вашия труд и  новите неподозирани предизвикателства пред човечеството ще продължават да  издигат ролята ви на стожер на общественото здраве. Здравната система и ние самите следва да сме подготвени за адекватен отговор.

Бъдете здрави и все така  отдадени в служба на хората, независимо от трудностите и изпитанията на времето.

                                                                                                                С УВАЖЕНИЕ:

15 март 2022 г.                                                                                                         Д-Р МИМИ КУБАТЕВА

 
28 Feb 2022

Завърши ученическият конкурс на здравната инспекция по повод 14 февруари – Ден на влюбените. Надпреварата бе за мото, насочено към превенция на сексуално преносимите инфекции, насърчаване на безопасното сексуално поведение и предаване на послание за отговорност към здравето. Представените предложения бяха оценени за оригиналност от комисия, а победителите получават ваучери за книги, осигурени от фирма „Биомилк Борино ЕООД“. Първият в състезанието е награден и с целодневна карта за достъп до лифтовите съоръжения в ски-курортния ни комплекс, предоставена от фирма „Пампорово“ АД. Наградените слогани ще бъдат използвани за популяризиране на безопасното сексуално поведение сред младежите на област Смолян.

 
25 Feb 2022

Предоставяме Ви информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 01.02.2022 г. – 15.02.2022 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.02.2022 г. – 15.02.2022 г. – 14 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 10 броя.
 
25 Feb 2022

На основание чл.10, във връзка с чл.9, т.1 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции,  чл. 63в и чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето,  във връзка Решение   № 826/25.11.2021 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, предвид значителното подобрение на епидемичната обстановка в област Смолян и преминаване в етап II по Националния план за справяне с пандемията, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и Решение на Областния щаб за противодействие на разпространението на COVID – 19 в област Смолян от 24.02.2022 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Отменям Заповед № 01-24/28.01.2022 г., изменена със Заповед № РД-01-37/17.02.2022 г.  на Директора на РЗИ Смолян, считано от 26.02.2022 г.

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 Следваща >>